Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za teoretsko analitsko politologijo


Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Okoljski diskurzi

 1. Diskurzivna analiza okoljskih bojev v Sloveniji
 2. Analiza okoljskih diskurzov na področju trajnostne mobilnosti
 3. Analiza okoljskih diskurzov na področju agro-živilskega sistema
 4. Kritika potrošniško-vedenjskega pristopa reševanja okoljskih vprašanj

  Okoljska pravičnost

 5. Koncept globalne okoljske pravičnosti in pomen za Slovenijo

Okoljske politike

 1. Prilagajanje na podnebne spremembe v mestni občini Ljubljana
 2. ‘Zeleni New Deal’ kot rešitev podnebne krize
 3. Okolju škodljive subvencije
 4. Policy analiza izbranega okoljskega problema
 5. Prenos transnacionalno sprejetih dogovorov v nacionalno zakonodajo

  Tranzicija

 6. Koncept pravične tranzicije v Sloveniji
 7. Študija tranzicijskega menedžmenta na Nizozemskem
 8. Teorije družbeno-tehničnih tranzicij ter aplikacija na primeru industrije

Podnebne spremembe in planetarne omejitve

 1. Neskončna rast na končnem planetu - zgodovinski oris “mej rasti”

Energetika

 1. Družbeni vidiki prehoda na obnovljive vire energije
 2. Energetska demokracija v Sloveniji
 3. Problem energetske revščine v Sloveniji
 4. Proces oblikovanja okoljskih politik-primer energetskega koncepta Sloveniji

Družbeno-ekološki sistemi

 1. Družbeno-ekološki sistemi in urbani metabolizem

Kapitalizem in okolje

 1. Kapitalizem in okolje
 2. Kapitalistično reševanje okoljske krize

Alternativni koncepti razvoja

 1. Koncepti razvoja skupnosti
 2. Zelena rast ali odrast?
 3. Percepcije skupnih virov in skupnin (ang. ‘commons’) na Slovenskem
 4. Razumevanje “dobe Antropocena” v slovenski javnosti in okoljski politiki

Kazalci sonaravnega razvoja oz. blaginje

 1. Kritična študija bruto domačega proizvoda (BDP) kot kazalca(trajnostnega) družbeno-okoljskega razvoja
 2. Kritična primerjava alternativnih kazalcev razvoja in blaginje (npr. Human Development Index, Happiness index v Butanu ali Združenih Arabskih Emiratih

Pomen nevladnih organizacij in civilne družbe

 1. Pomen civilne družbe pri družbeno okoljskih bojih
 2. Krčenje prostora civilne družbe v Sloveniji
 3. Vključevanje javnosti v okoljske odločevalske procese
 4. Družbena gibanja kot gonilo zelene tranzicije
 5. Strategije okoljskih nevladnih organizacij pri uveljavljanju alternativnih konceptov razvoja
 6. Povezovanje in/ali sodelovanje okoljskih nevladnih organizaciji na ravni Evropske unije

Uveljavljanje trajnostnih gospodarskih modelov

 1. Prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri
 2. Pogoji in potenciali socialne in zelene ekonomije v Sloveniji
 3. Oblikovanje novih modelov produkcije/rabe za krožno gospodarstvo

Okoljska ekonomija

 1. Kritična analiza ekonomizmov v okoljskih politikah
 2. Analiza ekonomskih faktorjev podnebnih sprememb za Slovenijo

Znanost in vedenje

 1. Interdisciplinarnost pri naslavljanju okoljskih problemov/izzivov
 2. Razvoj znanosti o okolju
 3. Okoljizem in politična ekologija-kritična študija razvoja konceptov
 4. Teorija in praksa socialne ekologije

Študije primera

 1. Študija primera - desetletna bitka z multinacionalko Lafarge
 2. Okoljski vidiki umeščanja objektov v prostor - primer Magne

Feminizem in okolje

 1. Ekofeministična politika na Slovenskem

Estetika in fikcija

 1. Zelene utopije - fikcija kot orodje za naslavljanje družbeno-okoljske krize
 2. Ideološki aparati in estetika narave na Kitajskem

Oblikovanje

 1. Upiranje v oblikovanju- kritika različnih konceptov
 2. Pomen oblikovanja za razvoj alternativnih oblik bivanja
 3. Anticipatorno oblikovanje za države globalnega juga
 4. Oblikovanje sistemov za življenje v marginalnih okoliščinah

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. junij 2020 | v kategoriji: 2020/21