Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za teoretsko analitsko politologijo


izr. prof. dr. Jernej Pikalo

 1. Ena ali več globalizacij?
 2. Globalizacija v akademski literaturi po 11. septembru 2001
 3. Vpliv politične globalizacije na Slovenijo
 4. Politične metafore pri Hobbesu
 5. Politične metafore pri Lockeu
 6. Politične metafore pri Marxu
 7. Vpliv newtonovske misli na dojemanje politike
 8. Sociologija političnih institucij
 9. Demokracija v političnih sistemih Srednje Azije
 10. Avtoritarne vladavine 21. stoletja

doc. dr. Cirila Toplak

 1. Stari pojmi, novi pomeni: demokracija, referendum, volitve, parlament
 2. Evropska unija: horizontalna vs vertikalna integracija
 3. Vrednostni sistem Evropske unije: deklarativne in ponotranjene evropske vrednote
 4. Evropa več hitrosti: Schengen
 5. Evropa več hitrosti: monetarna unija
 6. Evropa in Rusija v 18. in 19. stoletju
 7. Prvine evropske politične kulture
 8. "Tretji svet": izbrani problemi
 9. "Tretji svet": izbrane države
 10. Novi pogledi na politično zgodovino: koroški plebiscit

doc. dr. Žiga Vodovnik

 1. Protisistemska gibanja na Slovenskem
 2. Zgodovina anarhizma na Balkanu
 3. “Druga demokracija” v Latinski Ameriki – zapatizem, MAS, etc.
 4. Protikolonialni upori v Latinski Ameriki
 5. Utopizem: zgodovina in analiza alternativnih družbenih ureditev
 6. Protestna literatura in njena politična dediščina - e.g., Shelley, Sinclair, Brecht, Read, beatniki
 7. Politika humanitarnega imperializma
 8. Nedemokratične inklinacije kapitalizma
 9. Klasični liberalizem kot kritika neoliberalnega projekta – e.g., Smith, Paine, Jefferson, von Humboldt
 10. Relevantnost anarhistične politične misli za sodobni svet
 11. Politične implikacije biolingvistične teorije Noama Chomskega
 12. Radikalna ekološka gibanja in teorije – e.g., ELF, ALF, EF!, socialna ekologija, primitivizem, Deep Ecology
 13. Nova levica in njena dediščina: Francija, Nemčija, ZDA, Japonska, etc.
 14. Louis Adamič: Politična misel
 15. Prežihov Voranc: Politična misel 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. oktober 2012 | v kategoriji: 2008/09