Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Doc. dr. Maja Garb

 1. Dan nacionalne varnosti – vsebina in potek ter strokovni in medijski odmevi
 2. Etične dileme vojaškega poveljnika
 3. Analiza obrambnih strateških dokumentov
 4. teme iz poveljevanja in vodenja v vojski (poveljevanje s poslanstvom, značilnosti sodobnega vojaškega vodenja, toksično vodenje …)

Doc. dr. Jelena Juvan

 1. Teme s področja evropske varnosti (institucije, politike EU s področja varnosti; analiza različnih pobud za krepitev evropskih obrambnih in vojaških zmogljivosti; analiza sodobnih groženj evropski varnostiodziv ob pojavu določene grožnje ...)
 2. Teme s področja kriznega upravljanja in vodenja (analize nesreč; odzivi na nesreče ali krize; primerjava nacionalnih sistemov kriznega upravljanja in vodenja, odziv sistema ob pojavu določene grožnje , vloga oboroženih sil v KUV...)
 3. Vloga IKT v sodobnem vojskovanju (digitalni mediji ...)
 4. Vloga sodobne informacijske komunikologije v družbi (vpliv, posledice ...)

Druge teme po dogovoru s študenti

Prof. dr. Marjan Malešič

TEMATSKA PODROČJA DIPLOMSKIH DEL:

 1. Odzivanje na nesrečo v nacionalnem ali mednarodnem okolju (študije primerov),
 2. Krizno upravljanje in vodenje (študije primerov)
 3. Krizno upravljanje in vodenje – mednarodnoprimerjalni vidik,
 4. Nenasilni strateški konflikt (študije primerov),
 5. Okolje in varnost (študije primerov ali primerjalne analize),
 6. Migracije in varnost (študije primerov ali primerjalne analize),
 7. Strateško komuniciranje,
 8. Javno mnenje o varnostnih temah.

Natančna opredelitev teme in raziskovalni načrt sta predmet pogovora s študentom(-tko).

Prof. dr. Iztok Prezelj

 1. Teme s področja nacionalne varnosti in groženj varnosti
 2. Teme s področja kriz in kriznega menedžmenta (študije primerov, primerjave …)
 3. Teme s področja terorizma in protiterorizma
 4. Teme s področja obveščevalne dejavnosti
 5. Teme s področja Zahodnega Balkana in varnosti
 6. Teme s področja varnostne vloge Kitajske
 7. Primerjalne teme s področja obrambnih in varnostnih sistemov ter politik
 8. Potencialni varnostni vidiki eksopolitike

 

Izr. prof. dr. Rok Zupančič

 1. Teme s področja varnosti v mednarodnih odnosih, teorij(e) preprečevanja oboroženih konfliktov, pokonfliktnih družb in izgradnje miru
 2. Regionalna varnost, (regionalne) mednarodne organizacije, regionalni konflikti (študije primerov)
 3. Teme, povezane z varnostno-političnimi izzivi v Jugovzhodni Evropi
 4. Konfliktna preteklost (vojne, oboroženi spopadi itd.) in s tem povezan(i) vpliv(i) na današnjo družbo – študije primerov izbranih držav (teme, povezane s H2020 raziskovalnim projektom RePAST – Revisiting the Past, Anticipating the Future, www.repast.eu

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. junij 2020 | v kategoriji: 2020/21