Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Doc. dr. Maja Garb

 1. Teme iz poveljevanja in vodenja v vojski (poveljevanje s poslanstvom, značilnosti sodobnega vojaškega vodenja, toksično vodenje …)
 2. Teme o vojaški organizaciji (kadrovanje, značilnosti in trendi, problemi sodobnih vojsk, etika v vojaškem delovanju …)

 

Prof. dr. Ljubica Jelušič

 1. Konverzija opuščenih vojaških objektov v Sloveniji v javno dobro
 2. Analiza vojaškega in obrambnega tiska v preteklosti in danes
 3. Vojaška vadišča kot element civilno-vojaških odnosov
 4. Položaj in vloga vojaških ter vojnih veteranov v naši družbi

Doc. dr. Jelena Juvan

 1. Teme s področja evropske varnosti (institucije, politike EU s področja varnosti; analiza različnih pobud za krepitev evropskih obrambnih in vojaških zmogljivosti; analiza sodobnih groženj evropski varnosti ...)
 2. Teme s področja kriznega upravljanja in vodenja (analize nesreč; odzivi na nesreče ali krize; primerjava nacionalnih sistemov ...)
 3. Vloga IKT v sodobnem vojskovanju (digitalni mediji ...)

Druge teme po dogovoru s študenti

 

Prof. dr. Marjan Malešič

 1. Odzivanje na nesrečo v nacionalnem ali mednarodnem okolju (študije primerov)
 2. Krizno upravljanje in vodenje (študije primerov)
 3. Krizno upravljanje in vodenje – mednarodnoprimerjalni vidik
 4. Nenasilni strateški konflikt (študije primerov)
 5. Okolje in varnost
 6. Varnost in ekonomija
 7. Migracije in varnost
 8. Javno mnenje o varnostnih temah

Natančna opredelitev teme in raziskovalni načrt sta predmet  pogovora s študentom(-tko).

 

Doc. dr. Dušan Petrovič, asist. dr. Tilen Urbančič

Teme s področij:

 1. nacionalne in mednarodne prostorske podatkovne infrastrukture (karte, baze prostorskih podatkov…)
 2. metod in tehnologij zajema prostorskih podatkov in njihove uporabe (GNSS, LiDAR, UAV)

 

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

 1. Teme s področjanacionalne varnosti in groženj varnosti
 2. Teme s področja kriz in kriznega menedžmenta (študije primerov, primerjave …)
 3. Teme s področja terorizma in protiterorizma
 4. Teme s področja obveščevalne dejavnosti
 5. Teme s področja Zahodnega Balkana in varnosti
 6. Teme s področja varnostne vloge Kitajske

 

Izr. prof. dr. Uroš Svete

 1. Organizacijski in konceptualni vidiki informacijske varnosti,
 2. mednarodne razsežnosti razvoja in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
 3. širše družbene posledice implementacije umetne inteligence

Doc. dr. Janja Vuga Beršnak

 1. Teme s področja vojaške sociologije (npr. usklajevanje dela in družine, otroci v vojaških družinah, vloga spola v vojaški organizaciji, motivacija, idr.)
 2. Teme s področja mednarodnih operacij in misij (UN, Nato, EU ...; kulturna raznolikost idr.)
 3. Teme s področja nacionalno-varnostnega sistema (NV politika, NV sistem, krizno upravljanje, radikalizacija idr.)

Izr. prof. dr. Rok Zupančič

 1. teme s področja varnosti v mednarodnih odnosih, teorij(e) preprečevanja oboroženih konfliktov, pokonfliktnih družb in izgradnje miru
 2. regionalna varnost , (regionalne) mednarodne organizacije, regionalni konflikti (študije primerov)
 3. konfliktna preteklost in vpliv(i) na današnjo družbo – študije primerov izbranih držav (teme, povezane z mednarodnim raziskovalnim projektom RePAST, www.repast.eu)

 

Mentorji pri diplomskih delih so lahko tudi ostali visokošolski učitelji na Katedri za obramboslovje (vsebinsko glede na vsebino predmetov, objave in raziskovalne projekte).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. maj 2019 | v kategoriji: 2019/20