Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Red. prof. dr. Anton Bebler:

 1. NATO, EU in problem Afganistana
 2. Evroatlantske integracije in južni Mediteran
 3. Šangajska organizacija za sodelovanje
 4. EU, NATO in Zahodni Balkan
 5. EU, NATO in Ruska federacija

Doc. dr. Dušan Petrovič:

 1. Geografski informacijski sistem za potrebe razminiranj

Doc. dr. Iztok Prezelj

 1. Terorizem in protiterorizem
 2. Varnost in človekove pravice
 3. Varnost v Jugovzhodni Evropi (BIH, Kosovo, Makedonija…)
 4. Obveščevalne teme

Doc. dr. Uroš Svete:

 1. Revolucija v vojaških zadevah v informacijski dobi
 2. Razvoj vojaških nadzorstvenih ter obveščevalnih sistemov
 3. Uporaba informacijske tehnologije v zaščiti ključne infrastrukture
 4. Učinek Natovega koncepta »pametne obrambe« na majhne države
 5. Vojaške, policijske in varnostne priprave na osamosvojitev Slovenije

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2012/13