Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za medijske in komunikacijske študije


doc. dr. Maruša Pušnik

 1. Transformacije kolektivnega spomina v novih medijskih okoljih
 2. Digitalizacija in mediatizacija arhivov: primer Wikipedie in YouTuba kot globalnih spominskih prostorov
 3. Novi in stari nosilci zvoka in slike ter kulturne spremembe: od gramofonske plošče in celuloidnega traku do iPoda
 4. Nadzorovanje in razkazovanje v medijski družbi: paparazzi, kamere, Twitter, Facebook
 5. Kino kultura skozi čas: produkcija in potrošnja
 6. Ples med popularno kulturo in medosebnim komuniciranjem
 7. Moda in medijsko komuniciranje: ženske in moda on-line

izr. prof. dr. Metka Kuhar
Teme s področja psihologije medosebnega komuniciranja, odnosov in skupinske dinamike, na primer podsklopi:

 1. Medosebno komuniciranje in osebnostne značilnosti
 2. Procesi socialne kognicije in medosebno komuniciranje
 3. Procesi medosebnega vplivanja
 4. Medosebno komuniciranje in konfliktnost
 5. Dialoško komuniciranje
 6. Od posameznika k skupini
 7. Vloga empatije v medosebnem komuniciranju
 8. Vloga intuicije v medosebnem komuniciranju
 9. Prvi vtis
 10. Implicitne teorije osebnosti in medosebno komuniciranje
 11. Komunikacijski in medosebni vidiki placebo učinka
 12. Elektronsko posredovano komuniciranje, identitete in odnosi
 13. Odzivi posameznikov na krizo racionalnosti v pozni moderni
 14. Analiza vprašanj mladih na spletni strani To sem jaz
 15. Vzgojni vzorci v slovenskih družinah

doc. dr. Pajnik Mojca

 1. Politična ekonomija medijev v dobi globalizacije
 2. Postnacionalno državljanstvo
 3. Alternativni mediji
 4. Neonacizem in novi mediji
 5. Teme s področja migracij

doc. dr. Andrej Škerlep

 1. Študije retoričnih situacij, govorov in govornikov iz zgodovine slovenskega govorništva ali iz svetovne zgodovine govorništva
 2. Teme iz zgodovine retorike
 3. Teme s področja sodobnih retoričnih teorij
 4. Etika, vrednostne sodbe in javni oz. retorični diskurz
 5. Javni diskurz, politika, mediji in demokracija
 6. Teme iz zgodovine razvoja komunikološke misli
 7. Novi mediji in teorija informacijske družbe
 8. Semiotika in diskurz množičnih medijev (tisk, film, televizija, novi digitalni mediji, oglaševanje itd.)
 9. Mitične razsežnosti popularne kulture
 10. Semiotika vizualnega komuniciranja
 11. Filmska semiotika (študij filmskih žanrov, avtorjev, del)
 12. Pragmatika in kritična analiza diskurza
 13. Socialna semiotika in analiza ideološke razsežnosti javnih diskurzov

red. prof. dr. Slavko SPLICHAL

 1. Transnacionalizacija javne sfere
 2. Pomen javnomnenjskih poizvedb
 3. Kultura političnega komuniciranja
 4. Množični mediji, javnost in demokracija
 5. Teorije javnega komuniciranja in 'novi mediji'

red. prof. dr. Breda Luthar
razpisuje širša področja, v okviru katerih se študentje dogovorijo za specifičo temo.
Potrosna in medijska kultura (področje)
Kulturna/Medijska potrosnja in razredne razlike (področje)

asis. dr. Dejan Jontes

 1. Analiza medijskih dogodkov, škandalov in moralnih panik (študije primera)
 2. Novinarski miti in rituali
 3. Model ukodiranja/razkodiranja (teoretične ali empirične študije primera)
 4. Televizija in humor

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2011/12