Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Prof. dr. Aleš Črnič
1. Sodobnih alternativnih religijskih dogajanj
2. Religije in šole
3. Religije in države, politike, javne sfere
4. Islama in Zahoda
5. Religije in popularne kulture
6. Kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva/veganstva

Doc. dr. Mirt Komel
1. Klasična umetnost
2. Svetovna književnost
3. Študije videoiger
4. Haptične študije

Doc. dr. Vasja Lebarič:
1. Študije eksperimentalnega filma (tematsko področje)*
2. Avantgardni dokumentarizem v odnosu do dominantne filmske kulture (tematsko področje)*
3. Študije eksperimentalne glasbe in zvoka (tematsko področje)*
4. Zaključno delo nastaja v somentorstvu na Katedri za kulturologijo kot kombinacija pisne naloge in video ali avdio izdelka (Pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje, 5. člen)

Izr. prof. dr. Natalija Majsova
mentoriranje s področij:
1. Spominske študije
2. Analiza popularne kulture
3. (Post)socialistične kulturne študije
4. Študije utopij in distopij
5. Študije znanstvene fantastike
6. Futurologija
7. Tehnostalgija
8. Transmedijskost
9 Interpretacija kulturne dediščine
10. Participativnost in kulturna produkcija

Izr. prof. dr. Aljoša Pužar
1. Vzhodnoazijska kultura/East Asian culture
2. Kreativne industrije/Creative industries
3. Kulturna politika/Cultural politics
4. Urbana mladina/Urban youth
5. Kulturna geografija/Cultural geography
6. Nova estetika/New Aesthetics
7. Antropologija in kulturologija emocij/Anthropology and cultural studies of affect and emotions
8. Antropologija in kulturologija seksualnosti/Anthropology and cultural studies of human sexuality
9. Antropologija in kulturologija glasu, zvoka in glasbe/Anthropology anf cultural studies of the voice, sound and music
10. Feminizem, Postfeminizem, Patriarhat in Neopatriarhat/Feminism, Post-feminism, Patriarchy and Neo-patriarchy
11. Študije utopij in distopij/Utopian and dystopian studies
12. Eksperimentalna in performativna kulturologija/Experimental and performative cultural studies

Prof. dr. Peter Stanković
mentoriranje iz področij:
1. Kulturne študije
2. Študije popularne glasbe
3. Kulturološka teorija
4. Filmske študije
5. Identitete
6. Študije stripov
7. Študije oblačenja in mode
8. Študije hrane in prehranjevalnih praks
9. Študije življenjskih slogov, kultur in subkultur
10. Popularna kultura
11. Ulična fotografija

Izr. prof. dr. Ksenija Šabec
Teme s področij:
1. Kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih …)
2. Stereotipov in predsodkov
3. Nacionalizmov, etnocentrizmov, rasizmov
4. Multikulturalizma / Interkulturalizma
5. Medkulturnosti in medkulturnih razlik
6. Verbalne in neverbalne komunikacije
7. Percepcij in reprezentacij Evrope, Evropske unije, nezahodnega sveta v kulturnih tekstih
8. Izobraževanja in kulturne dediščine (kulturološki vidiki).

Prof. dr. Mitja Velikonja
1. Multikulturnost, globalna kultura, procesi kulturne globalizacije in lokalizacije – študije primerov
2. Nacionalna kultura – študije primerov
3. Kultura in politika, umetnost in ideologija – študije primerov
4. Postmoderna kultura in umetnost – študije primerov
5. Alternativne kulture in subkulture – študije primerov
6. Vizualna kultura, dizajn in estetizacija sveta vsakdanjega življenja – študije primerov.
7. Grafiti in street art – študije primerov
8. Kulturne študije športa – študije primerov
9. Alternative vsakdanjega življenja na področju kulture – študije primerov
10. Politično obredje, politična mitologija časa in prostora, politična simbologija – študije primerov
11. Nostalgija in kultura retra  - študije primerov
12. Politična mitologija zarote – študije primerov
13. Mitologija voditelja – študije primerov
14. Politične mitologije postsocialistične tranzicije – študije primerov
15. Nacionalne mitologije – študije primerov
16. Sodobne religijsko-nacionalne mitologije – študije primerov
 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24