Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Izr. prof. dr. Aljoša Pužar
1. Vzhodnoazijska kultura/East Asian culture
2. Kreativne industrije/Creative industries
3. Kulturna politika/Cultural politics
4. Urbana mladina/Urban youth
5. Kulturna geografija/Cultural geography
6. Nova estetika/New Aesthetics
7. Antropologija in kulturologija emocij/Anthropology and cultural studies of affect and emotions
8. Antropologija in kulturologija seksualnosti/Anthropology and cultural studies of human sexuality
9. Antropologija in kulturologija glasu, zvoka in glasbe/Anthropology anf cultural studies of the voice, sound and music
10. Feminizem, Postfeminizem, Patriarhat in Neopatriarhat/Feminism, Post-feminism, Patriarchy and Neo-patriarchy
11. Študije utopij in distopij/Utopian and dystopian studies
12. Eksperimentalna in performativna kulturologija/Experimental and performative cultural studies

Doc. dr. Ksenija Šabec
Teme s področij:
1. Kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih …)
2. Stereotipov in predsodkov
3. Nacionalizmov, etnocentrizmov, rasizmov
4. Multikulturalizma / Interkulturalizma
5. Medkulturnosti in medkulturnih razlik
6. Verbalne in neverbalne komunikacije
7. Percepcij in reprezentacij Evrope, Evropske unije, nezahodnega sveta v kulturnih tekstih
8. Izobraževanja in kulturne dediščine (kulturološki vidiki).


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23