Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Prof. dr. Aleš Črnič
Teme s področij:
1. Sodobnih alternativnih religijskih dogajanj
2. Religije in šole
3. Religije in države, politike, javne sfere
4. Islama in Zahoda
5. Religije in popularne kulture
6. Kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva/veganstva

Doc. dr. Mirt Komel
1. Klasična umetnost
2. Svetovna književnost
3. Študije videoiger
4. Haptične študije

Izr. prof. dr. Aljoša Pužar
1. Vzhodnoazijska kultura/East Asian culture
2. Kreativne industrije/Creative industries
3. Kulturna politika/Cultural politics
4. Urbana mladina/Urban youth
5. Kulturna geografija/Cultural geography
6. Nova estetika/New Aesthetics
7. Antropologija in kulturologija emocij/Anthropology and cultural studies of affect and emotions
8. Antropologija in kulturologija seksualnosti/Anthropology and cultural studies of human sexuality
9. Antropologija in kulturologija glasu, zvoka in glasbe/Anthropology anf cultural studies of the voice, sound and music
10. Feminizem, Postfeminizem, Patriarhat in Neopatriarhat/Feminism, Post-feminism, Patriarchy and Neo-patriarchy
11. Študije utopij in distopij/Utopian and dystopian studies
12. Eksperimentalna in performativna kulturologija/Experimental and performative cultural studies

Doc. dr. Ksenija Šabec
Teme s področij:
1. Kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih …)
2. Stereotipov in predsodkov
3. Nacionalizmov, etnocentrizmov, rasizmov
4. Multikulturalizma / Interkulturalizma
5. Medkulturnosti in medkulturnih razlik
6. Verbalne in neverbalne komunikacije
7. Percepcij in reprezentacij Evrope, Evropske unije, nezahodnega sveta v kulturnih tekstih
8. Izobraževanja in kulturne dediščine (kulturološki vidiki).

Prof. dr. Mitja Velikonja
1. Multikulturnost, globalna kultura, procesi kulturne globalizacije in lokalizacije – študije primerov
2. Nacionalna kultura – študije primerov
3. Kultura in politika, umetnost in ideologija – študije primerov
4. Postmoderna kultura in umetnost – študije primerov
5. Alternativne kulture in subkulture – študije primerov
6. Vizualna kultura, dizajn in estetizacija sveta vsakdanjega življenja – študije primerov.
7. Grafiti in street art – študije primerov
8. Kulturne študije športa – študije primerov
9. Alternative vsakdanjega življenja na področju kulture – študije primerov
10. Politično obredje, politična mitologija časa in prostora, politična simbologija – študije primerov
11. Nostalgija in kultura retra  - študije primerov
12. Politična mitologija zarote – študije primerov
13. Mitologija voditelja – študije primerov
14. Politične mitologije postsocialistične tranzicije – študije primerov
15. Nacionalne mitologije – študije primerov
16. Sodobne religijsko-nacionalne mitologije – študije primerov

Doc. dr. Eva Vrtačič
1. Meme kot politično orodje: študija izbranega primera (npr. "Gradimo Slovenijo")
2. Oživitev popularnih TV-serij izpred desetletij v kontekstu hiperkorektne kulture: različne študije primera (Gossip Girl, L Word, Seks v mestu idr.)
3. Analiza gibanja #freebritney
4. Analiza dokumentarne serije Love on the Spectrum z vidika vpliva na vključenost avtističnih oseb v družbo
5. "Zlomi" na Instagramu kot uvid v stiske mladih odraslih
6. Kulturni vidiki (ne)sprejemanja epidemioloških ukrepov proti kovidu: različne študije primera
7. Vsakdanje življenje mladih pred, med in po kovidu
8. Ugovor vesti kot politično orodje: študija izbranega primera (npr. hrvaška nosečnica)
9. Blatenje žensk kot (politično ali kakšno drugo) orodje: različne študije primerov (Depp vs. Heard, Pašek in Carl vs. Janša, Ford vs. Kavanaugh, Tea Jarc na Kredarici ipd.)
10. Feministična kritika športnega komentatorstva na RTV: izbrana študija primera
11. Zdravje kot feministično vprašanje: izbrana študija primera
12. Otrok, hišni ljubljenček, sobna rastlina: kulturna kontekstualizacija (ne)odločanja za tradicionalne življenjske poteke
13. Umor v živo: prenašanje pokolov na spletnih "streaming" platformah
14. Umor v Sloveniji: kulturni vidiki
15. Samomor v Sloveniji: kulturni vidiki
16. Femicid v Sloveniji: kulturni vidiki
17. Oseba z maternico: zadrege uvajanja principov spolno nevtralne rabe jezika v slovenščino
18. Analiza rabe izraza "teorija spola" v slovenskem prostoru: politični in kulturni kontekst

Teme s področij:
1. Antropologija digitalnih kultur (družbena omrežja, spletni forumi, streaming platforme, memi, podkasti, participativna e-demokracija, odprtokodne skupnost ipd.)
2. Študije popularne kulture (TV-serije, resničnostni šovi, stripi, videoigre ipd.)
3. Študije telesa, genealogija telesa (v kontekstu spolov, tehnologij, performativne in konceptualne umetnosti, prehranjevalnih in športnih režimov, standardov lepega in/ali zdravega oz. fit telesa)
4. Feministična, postkolonialna, intersekcionalna kritika ideoloških "samoumevnosti"


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23