Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Prof. dr. Aleš Črnič

 1. sodobnih alternativnih religijskih dogajanj,
 2. religije in šole, 
 3. religije in države, politike, javne sfere,
 4. islama in Zahoda,
 5. religije in popularne kulture,
 6. kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva/veganstva.

Prof. dr. Franc Mali

I. DRUŽBENI IN ETIČNI VIDIKI RAZVOJA MODERNE ZNANOSTI

Študenti se lahko po dogovoru odločijo za različne teme s področja družbenih in etičnih vidikov razvoja moderne znanosti, lahko pa izberejo tudi kateregakoli iz spodnjih že predlaganih naslovov:

 1. Javnosti in razvoj genske tehnologije
 2. Javnost, potrošniki in gensko spremenjena hrana
 3. Družbeni vidiki razvoja biotehnologije v globalnem kapitalizmu
 4. Bioetika in razvoj novih naprednih tehnologij
 5.  Od evgenike do sodobne genetike
 6. Odnos javnosti do znanstvenih  in tehnoloških tveganj
 7. Eksperti, civilna družba in spori o znanstvenih tveganjih
 8. Poročanje slovenskih medijev o novih tehnologijah (prikaz posameznih tehnologij: informacijske tehnologije, biotehnologije, itd.)
 9. Znanstvena fikcija v umetnosti
 10. Futurologija v znanosti
 11. Huxley in krasni novi svet
 12. Družbena vizija in ideologija transhumanizma
 13. Razvoj novih naprednih tehnologij in ekološka tveganja
 14. Globalna katastrofična tveganja in nove tehnologije
 15. Etične in družbene implikacije razvoja sintezne biologije
 16. Etične in družbene implikacije razvoja nevroznanosti
 17. Znanost,     magija,  mitologija
 18. Moderna znanost kot mitologija
 19. Znanost in ideologija
 20. Darwinizem v očeh katološke cerkve
 21. Odnos znanost – religija nekoč in danes
 22. Galilejo Galilej in katoliška cerke
 23. Gordano Bruno in katološika cerkev
 24. Kopernikov nazor in katoliška cerkev
 25. Isaac Netwon in srednjeveška metafizika
 26. Znanost v evropskem romanu
 27. Vpliv znanosti na nastanek modernih umetniških smeri
 28. Znanost skozi prizmo krščanske in muslimanske vere
 29. Protestanski temelji moderne znanosti in modernega racionalizma moderne znanosti
 30. Renesansa in moderna znanost
 31. Protestantizem in angleška akademija znanosti
 32. Pojem tehno-znanosti pri Brunu Latourju
 33. Merjenje publicistične produktivnosti znanosti
 34. Različni vidiki napovedovanja v znanosti in tehnologiji
 35. Indeks znanstvenih citatov in njegova uporaba za merjenje kvalitete v znanosti
 36. Znanost in totalitarne družbe
 37. Znanost v času stalinizma
 38. Znanost v času nacizma
 39. Beg možganov v znanosti
 40. Beg možganov v Sloveniji
 41. Beg možganov v Evropi in Ameriki (Izbrani primeri)
 42. Ali obstaja avtonomija znanosti v sodobnih družbah?
 43. Vpliv socialnih omrežij na znanstveno produktivnost
 44. Socialni kapital in mladi raziskovalci
 45. Teorije kreativnega socialnega okolja  in poklicna uspešnost znanstvenikov
 46. Znanost in družbena moč
 47. Elite v znanosti
 48. Nobelove nagrade v znanosti
 49. Ugledne znanstvenice in njihov boj za enakopravnost v sistemu znanosti
 50. Pojav znanosti v sodobnih medijih
 51. Pojem tehnoznanosti v sodobnih družbenih študijah znanosti
 52. Družbena konstrukcija v znanosti
 53. Znanstvena retorika in znanstveni diskurz
 54. Max Weber o znanosti kot poklicu in o znanosti kot poklicanost

II. EPISTEMOLOGIJA DRUŽBENIH VED

Študenti se lahko po dogovoru odločijo za različne teme s področja teorije znanstvenega spoznanja, lahko pa izberejo tudi kateregakoli iz spodnjih že predlaganih naslovov:

1. Znanost, magija, mitologija.

2. Moderna znanost kot mitologija

3. Znanost in ideologija

4. Kritični racionalizem v znanosti

5. Paradigme in stili mišljenja v znanosti

6. Znanstveni relativizem

7. Model razvoja znanosti pri Stephanu Toulminu

8. Metoda idealnih tipov

9. Actor-network teorije v znanosti

10. Karin Knorr-Cetina in antropologija znanosti

11. Prognoziranje v družbenih vedah
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19