Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Izr. prof. dr. Karmen Šterk

Mentorira teme, ki jih vsebinsko pokrivata predmeta Socialna in politična antropologija in Psihoanaliza in kultura.

 

Red. prof. dr. Peter Stanković

Teme s področij kulturološke  teorije, filmskih študij, politike identitet, popularne glasbe, mode in oblačenja, študij kulinarik in prehranjevanja ter popularne kulture  nasploh.

 

Red. prof. dr. Mitja Velikonja

 1. Multikulturnost, globalna kultura, procesi kulturne globalizacije in lokalizacije – študije primerov.
 2. Nacionalna kultura – študije primerov.
 3. Kultura in politika, umetnost in ideologija – študije primerov.
 4. Postmoderna kultura in umetnost – študije primerov.
 5. Alternativne kulture in subkulture – študije primerov.
 6. Vizualna kultura, dizajn in estetizacija sveta vsakdanjega življenja – študije primerov.
 7. Grafiti in street art – študije primerov.
 8. Kulturne študije športa – študije primerov.
 9. Alternative vsakdanjega življenja na področju kulture – študije primerov.
 10. Politično obredje, politična mitologija časa in prostora, politična simbologija – študije primerov.
 11. Nostlagija in kultura retra- študije primerov.
 12. Politična mitologija zarote – študije primerov.
 13. Mitologija voditelja – študije primerov.
 14. Politične mitologije postsocialistične tranzicije – študije primerov.
 15. Nacionalne mitologije – študije primerov.
 16. Sodobne religijsko-nacionalne mitologije – študije primerov.

 

Doc. dr. Ksenija Šabec

Teme s področij preučevanja kultur, civilizacij, sodobnih kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih), stereotipov, nacionalizmov, etnocentrizmov, rasizmov, multikulturalizma, medkulturnosti, izobraževanja in kulturne dediščine. 

 

Red. prof. dr. Franc Mali

 1. Javnosti in razvoj genske tehnologije
 2. Javnost, potrošniki in gensko spremenjena hrana
 3. Družbeni vidiki razvoja biotehnologije v globalnem kapitalizmu
 4. Bioetika in razvoj novih naprednih tehnologij
 5. Od evgenike do sodobne genetike
 6. Odnos javnosti do znanstvenihin tehnoloških tveganj
 7. Eksperti, civilna družba in spori o znanstvenih tveganjih
 8. Poročanje slovenskih medijev o novih tehnologijah (prikaz posameznih tehnologij: informacijske tehnologije, biotehnologije, itd.)
 9. Znanstvena fikcija v umetnosti
 10. Futurologija v znanosti
 11. Huxley in krasni novi svet
 12. Družbena vizija in ideologija transhumanizma
 13. Razvoj novih naprednih tehnologij in ekološka tveganja
 14. Globalna katastrofična tveganja in nove tehnologije
 15. Etične in družbene implikacije razvoja sintezne biologije
 16. Etične in družbene implikacije razvoja nevroznanosti
 17. Znanost, magija,mitologija
 18. Moderna znanost kot mitologija
 19. Znanost in ideologija
 20. Darwinizem v očeh katološke cerkve
 21. Odnos znanost – religija nekoč in danes
 22. Galilejo Galilej in katoliška cerke
 23. Gordano Bruno in katološika cerkev
 24. Kopernikov nazor in katoliška cerkev
 25. Isaac Netwon in srednjeveška metafizika
 26. Znanost v evropskem romanu
 27. Vpliv znanosti na nastanek modernih umetniških smeri
 28. Znanost skozi prizmo krščanske in muslimanske vere
 29. Protestanski temelji moderne znanosti in modernega racionalizma moderne znanosti
 30. Renesansa in moderna znanost
 31. Protestantizem in angleška akademija znanosti
 32. Pojem tehno-znanosti pri Brunu Latourju
 33. Merjenje publicistične produktivnosti znanosti
 34. Različni vidiki napovedovanja v znanosti in tehnologiji
 35. Indeks znanstvenih citatov in njegova uporaba za merjenje kvalitete v znanosti
 36. Znanost in totalitarne družbe
 37. Znanost v času stalinizma
 38. Znanost v času nacizma
 39. Beg možganov v znanosti
 40. Beg možganov v Sloveniji
 41. Beg možganov v Evropi in Ameriki (Izbrani primeri)
 42. Ali obstaja avtonomija znanosti v sodobnih družbah?
 43. Vpliv socialnih omrežij na znanstveno produktivnost
 44. Socialni kapital in mladi raziskovalci
 45. Teorije kreativnega socialnega okoljain poklicna uspešnost znanstvenikov
 46. Znanost in družbena moč
 47. Elite v znanosti
 48. Nobelove nagrade v znanosti
 49. Ugledne znanstvenice in njihov boj za enakopravnost v sistemu znanosti
 50. Pojav znanosti v sodobnih medijih
 51. Model razvoja znanosti pri Karlu Popperju
 52. Model razvoja znanosti pri Thomasu Kuhnu
 53. Paradigme in stili mišljenja v znanosti
 54. Običajna znanost in pojem paradigme v znanosti
 55. Pojem znanstvene revolucije pri Thomasu Kuhnu
 56. Model razvoja znanosti pri Stephanu Toulminu
 57. Popper in tretji svet znanosti
 58. Webrova metoda idealnih tipov
 59. Actor-network teorije v znanosti
 60. Karin Knorr-Cetina in antropologija znanosti
 61. Relativizem v moderni znanosti
 62. Pojem tehnoznanosti v sodobnih družbenih študijah znanosti
 63. Družbena konstrukcija v znanosti
 64. Znanstvena retorika in znanstveni diskurz
 65. Max Weber o znanosti kot poklicu in o znanosti kot poklicanosti
 66. John Horgan o mejah znanstvenega vedenja

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2015 | v kategoriji: 2016/17