Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Izr. prof. dr. Aleš Črnič

 1. Sodobna religijska dogajanja
 2. Vegeterijanstvo

Red. prof. dr. Aleš Debeljak

 1. Diareja: kronika slovenske blaznosti
 2. Kultura weimarske republike
 3. Walter Benjamin in melanholična levica
 4. George Orwell in španska državljanska vojna
 5. Tomaž Lavrič: vrhunski slovenski risatelj
 6. "Čefurji" v slovenski kulturi
 7. Slovenski nacionalizem pred in po 1991
 8. Reklame, umetnost in blagovne znamke
 9. Islam kot »Drugi« v evropskem/slovenskem predstavnem okviru
 10. Vaclav Havel: od disidenta do državnika
 11. Joe Sacco in reportažni strip
 12. Politika in estetika: socialistični vs. kapitalistični realizem

Tematika po izbiri študenta/ke, v skladu z dogovorom

 

Doc. dr. Aleš Gabrič
Po dogovoru.

 

Red. prof. dr. Franc Mali

 1. Velike prevare v znanosti – Odzivi v javnosti in v medijih
 2. Katoliška cerkev in razvoj moderne znanosti
 3. Znanstveniki v srednjem veku
 4. Etika v znanosti
 5. Etične dileme v razvoju sodobne biotehnologije
 6. Reproduktivno kloniranje in družbena tveganja
 7. Bioetika v sodobni znanosti
 8. Družbeni vidiki razvoja nanoznanosti
 9. Biogenetika kot sodobna evgenika in njene družbene posledice
 10. Ali privatizacija in komercializacija ogroža avtonomijo in svobodo znanstvenega dela?
 11. Plagiati in goljufije v znanosti
 12. Riziki moderne znanosti
 13. Renesansa in moderna znanost
 14. Socio-kulturne predpostavke nastanka in razvoja novih tehnologij (posamezne študije primerov)
 15. Indeks znanstvenih citatov kot mera kvalitete v znanosti
 16. Socialni kapital in znanost
 17. Beg možganov v Sloveniji
 18. Znanost in paraznanost
 19. Teizem in ateizem v znanstvenih nazorih
 20. Karl Popper o razvoju moderne znanosti
 21. Znanstveno-tehnološke revolucije in družbeni napredek
 22. Tehnoznanost in globalizacija
 23. Znanost v evropskem romanu
 24. Metafore v znanosti in umetnosti
 25. Javnost o tveganjih sodobnega znanstveno-tehnološkega razvoja
 26. Spori o prioritetah v znanosti – Študije primerov
 27. Vrednote v družbenem sistemu znanosti
 28. Spori znanstvenikov s cerkvenim naukom (možne posamezne študije primerov: Galilejo Galilej, Nikolaj Kopernik, Charles Darwin, Gordano Bruno, Leonardo de Vinci)
 29. Druge teme po dogovoru s kandidati

Izr. prof. dr. Peter Stanković

Teme s področij kulturološke teorije, filmskih študij, politike identitet, popularne glasbe, mode in oblačenja, študij kulinarik in prehranjevanja ter popularne kulture nasploh.

Doc. dr. Ksenja Šabec

Teme s področij preučevanja kultur, civilizacij, sodobnih kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih), stereotipov, nacionalizma, rasizma, multikulturalizma, Evrope in (kulturne) globalizacije.

 

Doc. dr. Karmen Šterk

Teme, ki jih vsebinsko pokrivata predmeta Socialna in politična antropologija in Psihoanaliza in kultura

 

Red. prof. dr. Alenka Švab

Teme s področij študij spolov, seksualnosti, zasebnosti in intimnosti ter telesa.

 

Red. prof. dr. Mitja Velikonja

 1. Multikulturnost, globalna kultura, procesi kulturne globalizacije in lokalizacije – študije primerov.
 2. Nacionalna kultura – študije primerov.
 3. Kultura in politika, umetnost in ideologija – študije primerov.
 4. Množična kultura – študije primerov.
 5. Postmoderna kultura in umetnost – študije primerov.
 6. Alternativne kulture in subkulture – študije primerov.
 7. Vizualna kultura, dizajn in estetizacija sveta vsakdanjega življenja – študije primerov.
 8. Študije mode – študije primerov.
 9. Kulturne študije športa – študije primerov.
 10. Alternative vsakdanjega življenja na področju kulture – študije primerov.
 11. Politično obredje, politična mitologija časa in prostora, politična simbologija – študije primerov.
 12. Žrtvovanjski miti in obredi – študije primerov.
 13. Politična mitologija zarote – študije primerov.
 14. Mitologija voditelja – študije primerov.
 15. Politična mitologija prehoda – študije primerov.
 16. Politične mitologije postsocialistične tranzicije – študije primerov.
 17. Nacionalne mitologije – študije primerov.
 18. Sodobne religijsko-nacionalne mitologije – študije primerov.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2013/14