Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za informatiko in metodologijo


doc. dr. Jaro BERCE

 1. ePoslovanje (eBusiness) in/ali ePodjetje na Internetu
 2. (e)Governance in leadership (v Upravi)
 3. eStoritve (za podjetja in državljane)
 4. Računalništvo v oblaku (Cloud computing)
 5. Semantični WEB /2.0, 3.0/
 6. »Inteligentni« WEB (Internet of Things – Internet of everything)
 7. Reality augmentation
 8. Green ICT

doc. dr. Mitja HAFNER FINK

 1. Vrednote in družbeni razvoj – mednarodna ali medčasovna primerjalna analiza podatkov družboslovnih anketnih raziskav (WVS/EVS, ESS, ISSP, SJM) (možnih več konkretnih tem)
 2. Družbene neenakosti in tranzicija – (primerjalna) analiza podatkov anketnih družboslovnih raziskav (ISSP, SJM) (možnih več različnih tem)
 3. Podatki (mednarodnih) družboslovnih anket kot subjektivni kazalniki razvitosti
 4. Kakovost merjenja v kontekstu mednarodnih družboslovnih anket. (možnih je več različnih tem, ki obravnavajo: a) različne raziskave kot npr. ISSP, ESS, EVS; ali b) različne merjene koncepte)
 5. Vrednote in objektivnost družboslovnega raziskovanja

red. prof. dr. Valentina HLEBEC

 1. Oblikovanje anketnega vprašalnika
 2. Osebna omrežja
 3. Kakovost življenja starih ljudi

izr. prof. dr. Tina KOGOVŠEK

 1. Merjenje in analiza socialnih omrežij
 2. Socialna opora

red. prof. dr. Andrej MRVAR

 1. Aplikacija Saatyevega pristopa pri večkriterijskem odločanju
 2. Analiza izbranega omrežja

doc. dr. Gregor PETRIČ

 1. Pojasnjevanje in merjenje občutka pripadnosti v spletnih skupnostih: vsebinski in metodološki vidiki
 2. Evalvacija programov vseživljenjskega izobraževanja: vsebinski in metodološki vidiki
 3. Analiza komentarjev na medijskih spletnih portalih skozi prizmo deliberativnosti
 4. Pojasnjevanje in napovedovanje participacije v spletnih skupnostih
 5. Zaupanje v računalniško posredovanih medosebnih odnosih
 6. Idealizirano samopredstavljanje v spletnih socialnih omrežjih
 7. Javno izražanje mnenja v političnih spletnih forumih
 8. Konceptualizacija in merjenje kvalitete vsakdanjega političnega govora
 9. Opolnomočenje preko medicinskih spletnih forumov

doc. dr. Damjan ŠKULJ

 1. Načrtovanje kadrov z markovskimi verigami
 2. Semi-markovski model za načrtovanje kadrov
 3. Modeliranje družbene mobilnosti z markovskimi verigami
 4. Teorija iger in mere politične moči

doc. dr. Janez ŠTEBE

 1. Strategije mešanih metod in povezovanja podatkov
 2. Diktatorstvo problema
 3. Standardi za merjenje spremenljivk (demografski, stališča,…)
 4. Arhiviranje konteksta in sekundarna analiza
 5. Analiza in vizualizacija
 6. Kakovost in kvantitativno raziskovanje
 7. Kakovost in kvalitativno raziskovanje
 8. Longitudinalna analiza na podatkih Slovensko javno mnenje (izbrane teme)
 9. Primerjalna večnivojska analiza (izbrane teme iz mednarodnih anketnih raziskav)
 10. Analiza referendumskih podatkov (izbrani referendum)
 11. Post-pozitivizem
 12. Feministična metodologija
 13. Metodološki nacionalizem
 14. Metapodatki za družboslovne podatke
 15. Semantični splet
 16. Harmonizacija podatkov Ankete o delovni sili
 17. Anonimizacija podatkov
 18. Repozitoriji in spletne skupnosti
 19. Skupnostno recenziranje v digitalnih spletnih znanstvenih revijah
 20. Zgodovina odprtega dostopa
 21. Koristi odprtega dostopa
 22. Avtorske pravice v digitalnih okoljih
 23. Učna gradiva za družboslovje (izbrane teme, pregled, priprava)
 24. Arhiviranje osebne zgodovine na družabnih omrežjih

red. prof. dr. Vasja VEHOVAR

 1. Tehnični in metodološki vidiki spletnega anketiranja.
 2. Vmesnik za pogoje v spletnih anketah.

doc. dr. Aleš ŽIBERNA

 1. Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja na empiričnih/nem omrežjih/u
 2. Analiza poljubnega omrežja s posplošenim bločnim modeliranjem

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2011/12