Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za informatiko in metodologijo


doc. dr. Jaro Berce

 1. eUprava v javnih institucijah
 2. Elektronske volitve
 3. Elektronske igre kot učni pripomoček
 4. Elektronske igre za izobraževanje - razvoj in trendi
 5. Zasebnost pri iskalnikih
 6. Iskalniki in zakonitost shranjevanja podatkov
 7. Kavliteta rezultatov pri iskalnikih
doc. dr. Mitja Hafner-Fink
 1. Indikatorji družbeno-ekonomskega položaja v okviru projekta Slovensko javno mnenje – problem veljavnosti, zanesljivosti, medčasovnih in mednarodnih primerjav (možnih več konkretnih tem o posameznem problemu)
 2. Kazalniki politične participacije v okviru mednarodnih primerjalnih anketnih raziskav – primer ESS in ISSP (možnih več konkretnih tem s poudarkom na problemu veljavnosti, enakovrednosti itd. )
 3. Državljanstvo in politična participacija – Slovenija v primerjalni perspektivi (analiza na podlagi podatkov mednarodnih anketnih družboslovnih raziskav ISSP in ESS) (možnih več konkretnih tem)
 4. Primerjalno sociološko raziskovanje: možnosti in omejitve mednarodnih družboslovnih anket

izr. prof. dr. Valentina Hlebec

 1. Oblikovanje anketnega vprašalnika
 2. Merjenje in analiza osebnih omrežij
 3. Kakovost življenja starejših ljudi

doc. dr. Katja Lozar Manfreda (sprejema po januarju 2009, ker je na porodniškem dopustu)

 1. Nagrade v spletnih anketah
 2. Oblika vprašalnika v spletnih anketah
 3. Vabila k anketiranju v spletnih anketah

izr. prof. dr. Andrej Mrvar

 1. Aplikacija Saatyevega pristopa pri veckriterijskem odlocanju
 2. Analiza izbranega omrezja citiranj
 3. Analiza omrezja dobljenega s spleta

doc. dr. Gregor Petrič

 1. Dejavniki (ne)sodelovanja v spletnih forumih in blogosferi
 2. Družbene vloge, regulacija in norme v spletnih forumih
 3. Spletne skupnosti in socialni kapital
 4. Metodologija raziskovanja spletnih skupnosti
 5. Rabe in zadovoljstva družbenih spletnih servisov (blogov, forumov, neposrednega komuniciranja, SNSjev)
 6. Strani za socialno mreženje kot orodja za reševanje dilem sebstva

doc. dr. Damjan Škulj

 1. Načrtovanje kadrov z markovskimi verigami
 2. Semi-markovski model za načrtovanje kadrov
 3. Modeliranje družbene mobilnosti z markovskimi verigami
 4. Teorija iger in mere politične moči

red. prof. dr. Vasja Vehovar

 1. Točnost telefonskih anket
 2. Točnost spletnih anket
 3. Spletno anketiranje

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. oktober 2012 | v kategoriji: 2008/09