Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo


Doc. dr. Jaro Berce

 1. Novi modeli poslovanja in storitve na Internetu (ePoslovanje - eBusiness)
 2. Družboslovni vplivi novih tehnologij in omrežij pri:
 3. Tablični računalnik, kindle, pametni telefoni ipd.
 4. Računalništvo v oblaku (Cloud computing)
 5. Semantični WEB /2.0, 3.0/
 6. »Inteligentni« WEB (Internet of Things – Internet of everything)
 7. Reality augmentation
 8. Green ICT

Red. prof. dr. Valentina Hlebec

 1. Oblikovanje anketnega vprašalnika
 2. Osebna omrežja in socialna opora
 3. Kakovost življenja starih ljudi

Doc. dr. Mitja Hafner-Fink

 1. Vrednote in družbeni razvoj – mednarodna ali medčasovna primerjalna analiza podatkov družboslovnih anketnih raziskav (WVS/EVS, ESS, ISSP, SJM)
  (možnih več konkretnih tem)
 2. Družbene neenakosti in tranzicija – (primerjalna) analiza podatkov anketnih družboslovnih raziskav (ISSP, SJM)
  (možnih več različnih tem)
 3. Podatki (mednarodnih) družboslovnih anket kot subjektivni kazalniki razvitosti
 4. Kakovost merjenja v kontekstu mednarodnih družboslovnih anket.
  (možnih je več različnih tem, ki obravnavajo: a) različne raziskave kot npr. ISSP, ESS, EVS; ali b) različne merjene koncepte)
 5. Vrednote in objektivnost družboslovnega raziskovanja

Izr. prof. dr. Tina Kogovšek

 1. Merjenje in analiza socialnih omrežij
 2. Socialna opora

Red. prof. dr. Andrej Mrvar

 1. Aplikacija Saatyevega pristopa pri večkriterijskem odločanju
 2. Analiza izbranega omrežja

Doc. dr. Damjan Škulj

 1. Bayesove metode razvrščanja (filtri nezaželenih elektronskih vsebin, ….)
 2. Metode rangiranja spletnih strani
 3. Teorija iger v družboslovju
 4. Večkriterijsko odločanje (TOPSIS, AHP)
 5. Metode podatkovnega rudarjenja
 6. Uporaba Bayesovih mrež
 7. Uporaba Markovskih verig

Red. prof. dr. Vasja Vehovar

Statistični, metodološki, tehnični,  finančni, managerski in mednarodno primerjani vidiki spletnega zbiranja in analize podatkov

 

Doc. dr. Aleš Žiberna

 1. Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja na empiričnih/nem omrežjih/u
 2. Analiza poljubnega omrežja s posplošenim bločnim modeliranjem

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. julij 2012 | v kategoriji: 2012/13