Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik
1. Vloga državne uprave pri pripravi presoj učinkov predpisov
2. Merjenje uspešnosti izbranih organizacij v javnem sektorju
3. Mednarodna primerjava elementov Zakona o splošnem upravnem postopku
4. Optimizacija delovanja občinskih uprav (študije primerov)

Prof. dr. Tomaž Deželan
1. Obravnava položaja Slovenije v primerjalni perspektivi (obravnava ključnih tem s področja primerjalnih politik)
2. Obravnava položaj mladih na ključnih javnopolitičnih področjih (mladi in varnost, stanovanjaska politika, zaposlovanje, zdravstvo, ipd.)
3. Primerjalna analiza mladinske politike

Prof. dr. Miro Haček
1. Lokalna in regionalna samouprava
2. Upravni in politični menedžment
3. Politični sistem RS
4. Upravni sistem in institucije
5. Sistem javnih uslužbencev
6. Teorije zarot

Prof. dr. Alenka Krašovec
1. Delovanje in značilnosti parlamentov
2. Delovanje in značilnosti vlad
3. Volilne študije
4. Izzivi predstavništva
5. Izzivi demokracije

 
Izr. prof. dr. Meta Novak 
1. Vključevanje interesnih skupin v oblikovanje EU politik
2. Evropeizacija civilne družbe
3. Vloga civilne družbe pri oblikovanju javnih politik
4. Vloga članstva v civilnodružbenih organizacijah
5. Interesne skupine in javno mnenje
6. Vloga interesnih skupin v demokraciji
7. Dejavniki profesionalizacije interesnih skupin
8. Neposredne in posredne strategije vplivanja interesnih skupin


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24