Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Prof. dr. Miro Haček

 1. Lokalna in regionalna samouprava
 2. Sistem javnih uslužbencev
 3. Odnosi med politiko in birokracijo
 4. Politični sistem RS
 5. Upravni sistem in institucije

Prof. dr. Bogomil Ferfila

 1. Primerjalne politike
 2. Ekonomija javnega sektorja
 3. Javne finance in vladne politike

Prof. dr. Marjan Brezovšek

 1. Politični sistem RS
 2. Javna uprava v RS
 3. Primerjalni federalizem in regionalizem

Doc. dr. Meta Novak

 1. Vključevanje interesnih skupin v oblikovanje EU politik
 2. Evropeizacija civilne družbe
 3. Vloga civilne družbe pri oblikovanju javnih politik
 4. Vloga članstva v civilnodružbenih organizacij
 5. Interesne skupine in javno mnenje
 6. Vloga interesnih skupin v demokraciji
 7. Dejavniki profesionalizacije interesnih skupin
 8. Neposredne in posredne strategije vplivanja interesnih skupin

Prof. dr. Alenka Krašovec

 1. Politična participacija
 2. Volilne študije
 3. Politične stranke
 4. Izzivi demokracij
 5. Politika na področju bivše Jugoslavije
 6. Parlamentarne študije
 7. Vladne študije

Izr. prof. dr. Tomaž Deželan

 1. Politična participacija mladih
 2. Politično predstavništvo mladih
 3. Interesno predstavništvo mladih
 4. Politično komuniciranje po meri novih generacij
 5. Medgeneracijski politični dialog
 6. Monitoring in evalvacija mladinske politike
 7. Vloga podmladkov političnih strank v dobi post-politike

Izr. prof. dr. Drago Zajc

 1. Profesionalnost parlamentarne elite
 2. Oblikovanje koalicij
 3. Vloga opozicije v sodobnih parlamentarnih sistemih

Izr. prof. dr. Damjan Lajh

 1. Evropski povezovalni procesi
 2. Javnopolitični proces EU
 3. Analiza politik in javne politike
 4. Politike EU
 5. Politika na območju nekdanje Jugoslavije (demokratični prehodi, ustavne izbire)
 6. Evropska perspektiva regije Zahodnega Balkana

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19