Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Prof. dr. Danica Fink-Hafner

 1. Protestna gibanja v Sloveniji
 2. Alternativna političnost mladih
 3. Deliberativne inovacije na lokalni ravni

 

Prof. dr. Miro Haček

 1. Lokalna in regionalna samouprava
 2. Upravni personal
 3. Politika birokracije
 4. Politični sistem RS
 5. Upravni sistem in institucije

 

Izr. prof. dr. Tomaž Deželan

 1. Politična participacija mladih
 2. Politično predstavništvo mladih
 3. Interesno predstavništvo mladih
 4. Politično komuniciranje po meri novih generacij
 5. Medgeneracijski politični dialog
 6. Monitoring in evalvacija mladinske politike
 7. Vloga podmladkov političnih strank v dobi post-politike

 

Izr. prof. dr. Drago Zajc

 1. Dejavniki zaupanja v sodobne parlamente
 2. Sestava parlamentarnih elit in učinkovitost parlamentov (cultural capacity)
 3. Organiziranost zakonodajnih postopkov in zakonodajni 'out-put'

 

Prof. dr. Bogomil Ferfila

 1. Primerjalne politike
 2. Ekonomija javnega sektorja
 3. Javne finance in vladne politike

 

Prof. dr. Alenka Krašovec

 1. Politična participacija
 2. Volilne študije
 3. Politične stranke
 4. Izzivi demokracij
 5. Politika na področju bivše Jugoslavije
 6. Parlamentarne študije
 7. Vladne študije

 

Izr. prof. dr. Damjan Lajh

 1. Evropski povezovalni procesi
 2. Javnopolitični proces EU
 3. Analiza politik in javne politike
 4. Politike EU
 5. Politika na območju nekdanje Jugoslavije (demokratični prehodi, ustavne izbire)
 6. Evropska perspektiva regije Zahodnega Balkana

 

Doc. dr. Meta Novak

 1. Strategije delovanja interesnih skupin
 2. Vključevanje interesnih skupin v oblikovanje EU politik
 3. Vpliv evropeizacije na organizirano civilno družbo
 4. Vloga civilne družbe pri oblikovanju javnih politik
 5. Organizacijski vidiki delovanja interesnih skupin

 

Izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

 1. Pravica do pitne vode kot človekova pravica
 2. Naravno pravo v Slovenski Ustavi
 3. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti v občinah
 4. Spremembe Splošnega upravnega postopka in njihov vpliv na stranko v postopku
 5. Administrativna kapaciteta nacionalnih uprav za prenos direktiv

 

Prof. dr. Marjan Brezovšek

 1. Politični sistem RS
 2. Javna uprava v Sloveniji
 3. Politično in upravno vodenje
 4. Etika v javni upravi

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 27. junij 2017 | v kategoriji: 2017/18