Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

 1. Modernizacija javne uprave
 2. Upravljanje na lokalni ravni
 3. Varovanje manjšin
 4. Pozitivna diskriminacija

 

Izr. prof. dr. Tomaž Deželan

 1. Spodbujanje politične participacije zapostavljenih družbenih skupin
 2. Sodobno državljanstvo mladih
 3. Zaposljivost in državljanstvo politologov
 4. Medgeneracijski dialog v kontekstu institucionalne politike
 5. Politično komuniciranje v kontekstu volilnih kampanj
 6. Učinkovitost mehanizmov spodbujanja političnega predstavništva zapostavljenih družbenih skupin

 

Red. prof. dr. Bogomil Ferfila

 1. Primerjalne politike
 2. Ekonomija javnega sektorja
 3. Javne finance in vladne politike

 

Red. prof. dr. Danica Fink Hafner

 1. Slovenska strankarska in nestrankarska politična elita v Bruslju
 2. Politika internacionalizacije visokega šolstva
 3. Konsociativni politični sistemi na področju nekdanje Jugoslavije
 4. Primerjalna analiza novih političnih strank na Slovenskem po letu 1990
 5. Družbena gibanja v Sloveniji
 6. Politika subkultur
 7. Evropski lobistični projekti slovenskih interesnih skupin
 8. Evropski lobistični projekti pod vodstvom slovenskih državnih igralcev

 

Red. prof. dr. Alenka Krašovec

 1. Politična participacija
 2. Volilne študije
 3. Politične stranke
 4. Predstavništvo žensk
 5. Izzivi razvoja demokracij
 6. Politika na področju bivše Jugoslavije
 7. Parlamentarne študije
 8. Vladne študije

 

Izr. prof. dr. Damjan Lajh

 1. Evropski povezovalni procesi
 2. Javnopolitični proces EU
 3. Politike EU
 4. Politika na območju nekdanje Jugoslavije (demokratični prehodi, ustavne izbire)
 5. Evropska perspektiva regije Zahodnega Balkana

 

Izr. prof. dr. Drago Zajc

 1. Sodobni parlamentarizem in teorija demokracije
 2. Parlamentarna avtonomija in organiziranost
 3. Pomen parlamentarnih postopkov za legitimnost odločitev
 4. Formalne in neformalne funkcije parlamentov (posamezne)
 5. Vloga nacionalnih parlamentov v EU

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17