Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Doc. dr. Irena Bačlija

 1. Modernizacija javne uprave
 2. Upravljanje na lokalni ravni
 3. Varovanje manjšin
 4. Pozitivna diskriminacija

 

Red. prof. dr. Marjan Brezovšek

 1. Politični sistem RS
 2. Javna uprava v Sloveniji
 3. Politično in upravno vodenje
 4. Sodobni upravni sistemi
 5. Lokalna samouprava

 

Izr. prof. dr. Tomaž Deželan

 1. Državljanstvo (koncepti, socialno, politično, aktivno, status, ipd.)
 2. Volilne študije
 3. Kohezija predstavniških organov
 4. Sodobni upravni sistemi
 5. Ženske in politika (enakopravnost spolov v politiki)

 

Red. prof. dr. Bogomil Ferfila

 1. Primerjalne politike
 2. Ekonomija javnega sektorja
 3. Javne finance in vladne politike

 

Red. prof. dr. Danica Fink Hafner

 1. Analiza politik
 2. Politične stranke in strankarski sistemi
 3. Interesne skupine, lobiranje
 4. Politologija
 5. Policy omrežja

 

Red. prof. dr. Miro Haček

 1. Upravni personal
 2. Politika birokracije
 3. Lokalna samouprava
 4. Politični sistem RS

 

Red. prof. dr. Alenka Krašovec

 1. Politična participacija
 2. Volilne študije
 3. Politične stranke in strankarski sistemi
 4. Sodobni upravni sistemi
 5. Ženske in politika
 6. Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje
 7. Politika na področju bivše Jugoslavije
 8. Predstavništvo in demokracija

 

Izr. prof. dr. Damjan Lajh

 1. Evropski povezovalni procesi
 2. Javnopolitični proces EU
 3. Politike EU
 4. Politika na območju nekdanje Jugoslavije (demokratični prehodi, ustavne izbire)
 5. Evropska perspektiva regije Zahodnega Balkana

 

Izr. prof. dr. Drago Zajc

 1. Vpliv volilnih sistemom na sestavo in delovanje parlamentov
 2. Načelo delitve oblasti in vpliv izvršne oblasti na delo parlamenta
 3. Vloga opozicije v sodobnih parlamentarnih sistemih
 4. Notranja organiziranost parlamentarnega dela, pomen delovnih teles
 5. Oblikovanje koalicij in vlad v izbranih državah (primerjalno)
 6. Zakonodajna funkcija parlamenta, zakonodajni postopek in kvaliteta zakonodaje
 7. Vloga posameznih udeležencev v zakonodajnem postopku
 8. Parlamentarni nadzor nad vlado
 9. Proračunska funkcija - prejemanje proračunov v parlamentu
 10. Informacijska in mobilizacijska funkcija parlamentov
 11. Vloga nacionalnih parlamentov držav članic EU v procesu odločanja na ravni EU
 12. Vloga nacionalnega parlamenta države članice EU pri prenašanju direktiv
 13. Vpliv gospodarske krize na delovanje parlamentov in vlad

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2015 | v kategoriji: 2015/16