Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analizo politik in javno upravo


Skladno z 8. členom Pravilnika o diplomskem delu študent praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Red. prof. dr. Bogomil Ferfila

 1. Primerjalne politike
 2. Ekonomija javnega sektorja
 3. Javne finance in vladne politike

Red. prof. dr. Danica Fink Hafner

 1. Politične stranke in strankarski sistemi
 2. Analiza politik (uvod in raziskovalne metode)
 3. Policy omrežja
 4. Interesne skupine in lobiranje

Izr. prof. dr. Drago Zajc

 1. Sodobni parlamentarizem
 2. Politika človekovih pravic
 3. Politologija prava
 4. Zakonodajni postopek (primeri zakonov)
 5. Oblikovanje koalicij
 6. Nove (EU) funkcije parlamentov.

Izr. prof. dr. Marjan Brezovšek

 1. Javna uprava
 2. Politični sistem RS

Izr. prof. dr. Miro Haček

 1. Upravni personal
 2. Politika birokracije
 3. Lokalna samouprava
 4. Politični sistem RS

Doc. dr. Irena Bačlija

 1. Lokalna samouprava in lokalno upravljanje
 2. Varovanje manjšin
 3. Urbani menedžment
 4. Sodobne oblike upravljanja

Doc. dr. Mitja Horvat

 1. Upravno pravo
 2. Upravni postopki

Izr. prof. dr. Alenka Krašovec

 1. Politična participacija
 2. Volilne študije
 3. Politične stranke in strankarski sistemi
 4. Sodobni upravni sistemi
 5. Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje
 6. Politika na območju nekdanje Jugoslavije (demokratični prehodi, ustavne izbire)
 7. Ženske in politika

Izr. pof. dr. Simona Kustec Lipicer

 1. Analiza politik
 2. Vrednotenje javnih politik
 3. Politike prostega časa (športne, kulturne)
 4. Menedžment v javni upravi

Izr. prof. dr. Damjan Lajh

 1. Evropski povezovalni procesi
 2. Javnopolitični proces EU
 3. Politike EU
 4. Politika na območju nekdanje Jugoslavije (demokratični prehodi, ustavne izbire)
 5. Evropska perspektiva regije Zahodnega Balkana

Doc. dr. Tomaž Deželan

 1. Državljanstvo (koncepti, socialno, politično, aktivno, status, ipd.)
 2. Volilne študije
 3. Kohezija predstavniških organov
 4. Sodobni upravni sistemi

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2011/12