Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Izr. prof. dr. Marjan Hočevar
1. Redefinicija življenjskega okolja po pandemiji covid-19
2. Dileme prostorskega združevanja dela in bivanja
3. Obravnava fizične in socialne distance v kontekstu pandemije covid-19
4. Ali so nakupovalna središča javni prostori?

Asist. dr. Nina Perger 
(opomba: do jeseni bo urejena habilitacija v docentko)
Širše teme:
1. Študije spola v okviru feminističnih in kvirovskih pristopov (»delanje spola«, moškost, feminilnost, družbena razmerja moči)
2. Študije transspolnosti (v okviru različnih področjih vsakdanjega življenja, od razkrivanja, pozicioniranja znotraj LGBTIQ+ skupnosti do izkušenj z zdravstvenim sistemom), vključno z nebinarnimi spolnimi identitetami, in drugih s spolom povezanih marginaliziranih pozicij (npr. interspolnost)
3. Študije seksualnosti, s poudarkom na marginaliziranih seksualnih identitetah in praksah, od gejevskih in lezbičnih do nebinarnih seksualnih identitet (npr. biseksualnost, panseksualnost), še posebej med mladimi, v okviru različnih področij vsakdanjega življenja 
4. Sociološka obravnava odporov, upiranj in političnosti ter spoprijemanj z družbenimi razmerji moči na ravni vsakdanjega življenja, še posebej v okviru antinomije upor – konformnost ter razmerja med delovanjsko dimenzijo ter socialnimi strukturami.

Izr. prof. dr. Marjan Smrke
1. Verski dejavnik v rusko-ukrajinskem sporu
2. Tipi prevar v pandemiji covida-19
3. Ateizem mladih Evropejcev (empirično, podatki ISSP)
4. Spopadanje s podnebnimi spremembami kot reševanje "družbene dileme"
5. Dejavniki izstopov iz katoliške cerkve v Nemčiji.

Izr. prof. dr. Zdenka Šadl
1. Teme s področij sociologije spolov (spolna neenakost – intimna razmerja, plačano delo;, sodobni feminizem in gibanja)
2. Družinska oskrba odvisnih in starejših družinskih članov (vidiki: spol, usklajevanje družine in dela, diskriminacija na delovnem mestu)
3. Vloga čustev v politiki, družbenih gibanjih, znanosti, izobraževanju in medijih
 
Prof. dr. Alenka Švab
Teme z naslednjih področij:
1. Vsakdanje življenje
2. Zasebnost in družina
3. Življenjski poteki v pozni modernosti
4. Seksualnost in intimnost
5. Spol in lgbt študije

Izr. prof. dr. Samo Uhan
1. Vplivi konteksta v raziskovanju javnega mnenja
2. Slovensko javno mnenje v časovni perspektivi
3. Sreča in zadovoljstvo  -  evropski primerjalni kontekst
4. Zaupanje v evropskem javnem mnenju
5. Raziskovanje vrednot
Razpisujejo se tudi teme povezne z vsebinskimi sklopi raziskav SJM, ISSP; ESS in ESV.

Izr. prof. dr. Matjaž Uršič
Sklopi tem, ki jih bomo podrobneje definirali v okviru govorilnih ur z mentorjem:
1. Teme povezane z implementacijo, raziskovalnim delom in analizo raziskovalnih rezultatov EU/SLO raziskovalnih projektov na Centru za prostorsko sociologijo (CPS). Za seznam projektov in tematik glej: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-sodelavcev/raziskovalci/kartica/matjaz-ursic  
2. Teme povezane z družbeno analizo konceptov urbane revitalizacije mest.
3. Teme povezane z družbeno analizo urbane kreativnosti ali koncepta (sub)kulturne kreativnosti mest.
4. Teme povezane z družbeno analizo koncepta pametnih mest.
5. Teme povezane z sociologijo športa.
6. Teme v navezavi na trajnostni razvoj, okoljsko sociologijo, socialno ekologijo in ekologijo vsakdanjega življenja.

Izr. prof. dr. Simona Zavratnik
1. Migracije: lokalno – globalne dimenzije
2. Begunske študije
3. Medkulturna komunikacija in kompetence, medkulturni timi in trg dela
4. Okoljske migracije, nove konceptualizacije prisilnih migracij
5. Etnične manjšine, integracije, identiteta
6. Javno mnenje – migracije – participacija
7. Družbena gibanja, protesti in civilna družba
8. Mirovništvo in militarizacija družbe
9. Globalizacija, družbena tveganja
 
Doc. dr. Andreja Živoder
Teme z naslednjih področij:
1. Študije mladih
2. Življenjski poteki in prehodi
3. Izobraževalni poteki in prehodi
4. Vsakdanje življenje
5. Zdravje v vsakdanjem življenju

Somentorstvo
Asist. dr. Otto Gerdina
1. Podobe starosti v slovenskih medijih
2. Kvalitativno izkustvo gerotranscendence 
3. Starizem v institucionalnem varstvu
4. Staranje populacije v luči ekološke krize
5. Neoliberalizacija starosti
 
Asist. Ana Jagodic
1. Teme s področja skrbi in skrbstvenega dela
2. Teme s področja družin in medgeneracijskih odnosov
3. Teme s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

Asist. Klemen Ploštajner
1. Teme povezane s stanovanjsko preskrbo s poudarkom na analizi razmer v Sloveniji
2. Teme povezane s financializacijo vsakdanjega življenja
3. Teme povezane z neoliberalno reorganizacijo družbe
4. Teme povezane z alternativnimi družbenimi sistemi in institucijami (utopistike)


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24