Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Izr. prof. dr. Marjan Hočevar

 1. Družbene posledice virtualizacije družbenih odnosov v obdobju karantene
 2. Zamenljivost virtualnega prostora s fizičnim prostorom v vsakodnevnem življenju
 3. Sociološka obravnava prostorskih posledic karantene v času epidemije

 

Izr. prof. dr. Marjan Smrke

 1. Indijske racionalistične organizacije (kritika religije v Indiji)
 2. Ameriški evangelijci in zanikanje globalnega segrevanja ozračja
 3. Versko utemeljeno obrezovanje deklic (FGM) v Evropi
 4. Akademsko prokrastiniranje
 5. Astroturfing v okoljevarstvenih vprašanjih
 6. Pandemija Covida-19 z vidika družbenih dilem

Prof. dr. Alenka Švab

 1. Teme z naslednjih področij:
 2. Vsakdanje življenje
 3. Zasebnost in družina
 4. Življenjski poteki v pozni modernosti
 5. Seksualnost in intimnost
 6. Spol in lgbt študije

 

Izr. prof. dr. Samo Uhan

 1. Vplivi konteksta v raziskovanju javnega mnenja
 2. Slovensko javno mnenje v časovni perspektivi
 3. Sreča in zadovoljstvo-evropski primerjalni kontekst
 4. Zaupanje v evropskem javnem mnenju
 5. Raziskovanje vrednot

Razpisujejo se tudi teme povezne z vsebinskimi sklopi raziskav SJM, ISSP; ESS in ESV.

Izr. prof. dr. Matjaž Uršič

(sklopi tem)

 1. Teme povezane z implemetacijo, raziskovalnim delom in analizo raziskovalnih rezultatov EU/SLO raziskovalnih projektov na Centru za prostorsko sociologijo (CPS)
 2. Teme povezane z družbeno analizo konceptov urbane revitalizacije mest
 3. Teme povezane z družbeno analizo urbane kreativnosti ali koncepta (sub)kulturne kreativnosti mest
 4. Teme povezane z družbeno analizo koncepta pametnih mest
 5. Teme povezane z sociologijo športa 6. Teme v navezavi na trajnostni ravoj, okoljsko sociologijo, ekologijo vsakdanjega življenja

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2020 | v kategoriji: 2020/21