Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Izr. prof. dr. Marjan Hočevar

 1. Turistifikacija mesta Ljubljana in dileme gentrifikacije: analiza spreminjanja razmerja med prebivalci in obiskovalci
 2. Urbana mobilnost: kritična časovno prostorska analiza storitev izposojanja koles v Ljubljani (“Bicikelj”)
 3. Evropska identiteta: sociološko geografska analiza študijske izmenjave Erasmus
 4. Analiza spletnega potovalnega portala »Trip Adviser«: študija primera – med samopodobo in realnostjo slovenskega turizma
 5. Konservativni in liberalni kraji v Sloveniji: sociološka analiza krajevnih in regionalnih vrednotnih razlik na osnovi raziskav javnega mnenja

Izr. prof. dr. Marjan Smrke

 1. Religioznost mladih Evropejcev skozi čas (empirično)
 2. Sekularizacija v Veliki Britaniji  
 3. Ponarejanje v znanosti: primer plenilskih revij

Izr. prof. dr. Zdenka Šadl

 1. Kulturni vzorci ženskosti in šport (primeri: atletinje, baletke, rokoborke itd.)
 2. Seksualno samopredstavljanjemladih na spletnih socialnih omrežjih
 3. Družbena regulacija staranja žensk
 4. Spol, telo in sram
 5. Moški, moškost in storitveno delo
 6. Moškost, emocionalno delo in intimnost: nove emocionalne prakse
 7. Skrbstveno delo in spolne razlike

Prof. dr. Alenka Švab

 1. Vsakdanje življenje
 2. Zasebnost in družina
 3. Življenjski poteki
 4. Seksualnost in intimnost
 5. Telo
 6. Spol in lgbt študije

Izr. prof. dr. Samo Uhan

 1. Vrednote v sodobni slovenski družbi
 2. Politično javno mnenje v Sloveniji
 3. Kognitivni intervjuji kot orodje za ocenjevanje veljavnosti merskih instrumentov
 4. Sreča in zadovoljstvo v raziskavi ESS (European Social Survey)
 5. Slovensko javno mnenje v časovni perspektivi
 6. Zaupanje v institucije v raziskavah SJM

Doc. dr. Matjaž Uršič

 1. Teme povezane z implemetacijo, raziskovalnim delom in analizo raziskovalnih rezultatov EU/SLO raziskovalnega projekta  UEL – Urban Education Live 
 2. Novodobne  samoizobraževalne   kulture   na  področju   družboslovja   in  humanistike

Doc. dr. Alojzija Židan

 1. Individualizacijske  novodobne izobraževalne prakse
 2. Sociološka delavnica kot interaktivni način učenja in poučevanja

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19