Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Izr. prof. dr. Marjan Hočevar

 1. Turistifikacija mesta Ljubljana: dileme v razmerju med prebivalci in obiskovalci
 2. Časovno prostorska analiza storitev izposojanja koles v Ljubljani (Bicikelj)
 3. Sociološko geografska analiza študijske izmenjave Erasmus
 4. Sociološka analiza spletnega potovalnega portala »Trip Adviser« (študija primera)
 5. Konservativni in liberalni kraji v Sloveniji: sociološka analiza krajevnih in regionalnih vrednotnih razlik

 

Izr. prof. dr. Zdenka Šadl

 1. Intimnost, romantika, potrošniški kapitalizem
 2. Položaj žensk in feminizem
 3. Digitalne tehnologije in emocije
 4. Samo-objektifikacija na spletnih družbenih omrežjih in spol
 5. Moškosti
 6. Spol, emocije in odnos do živali
 7. Skrbstveno delo in spolne razlike

 

Prof. dr. Alenka Švab

 1. Vsakdanje življenje
 2. Zasebnost in družina
 3. Življenjski poteki
 4. Seksualnost in intimnost
 5. Telo
 6. Spol in glbt študije

 

Izr. prof. dr. Samo Uhan

 1. Vrednote v sodobni slovenski družbi
 2. Politično javno mnenje v Sloveniji
 3. Kvalitativni pristopi v raziskovanju javnega mnenja
 4. Kognitivni intervjuji kot orodje za ocenjevanje veljavnosti merskih instrumentov
 5. Sreča in zadovoljstvo v raziskavi ESS (European Social Survey)

 

Doc. dr. Simona Zavratnik

 1. Sodobne migracije: trendi, politike, percepcije javnosti (teoretske analize, študije primerov)
 2. Novodobno suženjstvo: globalizacija – trgovanje z ljudmi – družbene neenakosti
 3. Ranljive skupine v migracijah: mladoletni migranti/otroci brez spremstva, žrtve trgovanja z ljudmi
 4. Trajnostni razvoj in razvojne disparitete: študije primerov, npr. pravične trgovine
 5. Okoljski begunci/migranti
 6. Meje in migracije 

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 27. junij 2017 | v kategoriji: 2017/18