Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Doc. dr. Metka Mencin-Čeplak

 1. Stigmatizirane identitete
 2. Konceptualna in politična protislovja identitetnih politik
 3. Tehnologija sebstva in neoliberalizem
 4. Psihološki ideali liberalizma

 

Izr. prof. dr. Marjan Smrke

 1. Mimikrija na tržnici: zavajajoče oglaševanje
 2. Čisto in umazano goljufanje v športu
 3. Ideologija islamske države (ISIL) 

 

Izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Področja:

 1. Moški v skrbstvenih vlogah (fokusi: identitetno delo, emocionalno delo, stigmatizacija…)
 2. Partnerske zveze na daljavo – spolna ne/enakost in emocionalno delo
 3. Moški in skrb za starejše (fokusi: skrb odraslih otrok za ostarele starše – delitev dela med sinovi in hčerkami, skrb za ostarelo partnerico…)
 4. Politika in moč emocij (fokusi: uporaba emocij v političnih procesih, komuniciranju, marketingu…)
 5. Emocije in družbena gibanja
 6. Emocije v športu
 7. Edukacija in kultivacija emocij (fokusi: družina, šola, religijske organizacije,vojska…)
 8. Samo-objektifikacija na spletnih družbenih omrežjih in spol
 9. Novi moški: vloga emocij v konstrukciji moškosti
 10. Samopoškodovanje kot uteleseno emocionalno delo
 11. Kultura strahu
 12. Profesionalno upravljanje čustev (analiza izbranega poklica)
 13. Romantični turizem
 14. Seksizem v Sloveniji

 

Red. prof. dr. Alenka Švab

Po dogovoru s študentom_ko s področij:

 1. Vsakdanje življenje
 2. Zasebnost in družina
 3. Življenjski poteki
 4. Seksualnost in intimnost
 5. Telo
 6. Spol in glbt študije

 

Doc. dr. Alojzija Židan

 1. Konstruktivistično    poučevanje  ter   učenje  družboslovnih  učno – kurikularnih  vsebin  v  postmoderni
 2. Vseživljenjske   učenjske  kulture  v  družboslovju
 3. Novodobna   socialna     edukacija

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17