Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Red. prof. dr. Ivan Bernik

Po dogovoru s študentom/-ko s področij:

 1. Sociologija družbenih sprememb, zlasti teorije družbene modernizacije, post-socialistične transformacije in globalizacije
 2. Sociologija spolnosti

 

Doc. dr. Maša Filipović-Hrast

Po dogovoru s študentom/-ko s področij:

 1. Brezdomstvo (npr. podoba brezdomcev v medijih, ženske in brezdomstvo)
 2. Socialna izključenost (npr. vpliv krize na povečevanje socialne izključenosti, socialna izključenost starejših)
 3. Sosedski odnosi v urbanem in ruralnem okolju
 4. Medgeneracijska solidarnost v skupnosti

 

Izr. prof. dr. Marjan Hočevar

 1. Lokalne identitete v procesih globalizacije
 2. Prostorska segregacija v Sloveniji, različni vidiki (bivanje, druženje…)
 3. Učinki razpršene gradnje v Sloveniji na razvoj družbe
 4. Sociološka analiza domov za starejše in sodobne oblike bivanja starejših
 5. Urbani turizem kot primer post-turizma
 6. Mobilnost študentov v kontekstu evropske integracije
 7. Odnos med svetovljanstvom in lokalizmom v procesih globalizacije
 8. Sodobno razumevanje avtentičnosti v turizmu

 

Izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Po dogovoru s študentom/-ko s področij:

 1. Socialni kapital (zaupanje, recipročnost, solidarnost, socialna omrežja, dileme kolektivnega delovanja)
 2. Družbene neenakosti (socialna pravičnost, razredna družba, različne oblike kapitalov in njihova prepletanja, politični kontekst neenakosti in država blaginje, sodobni trendi v družbeni neenakosti in pojav 1%, družbene in politične posledice naraščajočih neenakosti, globalne neenakosti in strategije izhoda iz revščine)  
 3. Politična sociologija (civilna družba in država, institucionalizacija in spremembe političnih režimov, zgodovinski presek ekonomije in politike, družbena umeščenost političnih stališč in političnega delovanja, kdo vlada?, državljanstvo, protestna politika)

 

Doc. dr. Metka Mencin-Čeplak

 1. Stigmatizirane identitete (študije primerov)
 2. Konceptualna in politična protislovja identitetnih politik
 3. Tehnologija sebstva in neoliberalizem
 4. Psihološki ideali liberalizma

 

Izr. prof. dr. Marjan Smrke

 1. Neosekularizacija v Evropi (empirična naloga)
 2. Sekularizacija v Španiji: kazalci in razlage
 3. Pojav megacerkev
 4. Binkoštno krščanstvo v podsaharski Afriki
 5. Evangelij bogatenja (Prosperity gospel) – izrazi in učinki
 6. Astroturfing kot mimikretično delovanje
 7. »Hiperrealne« religije: primer jedijev (džedijev)

 

Izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Področja:

 1. (Ne)enakost spolov v partnerskih zvezah na daljavo (uporaba intervjujev)
 2. Romantična ljubezen (v medkulturni primerjavi ali vpliv medijev na predstave o ljubezni)
 3. Samo-objektifikacija na spletnih družbenih omrežjih in spol
 4. Strategije za ohranjanje partnerskih zvez
 5.  Samopoškodovanje kot uteleseno emocionalno delo
 6. Kultura strahu med globalno-geopolitičnim in lokalno-vsakdanjim
 7. Vloga čustev v izobraževanju
 8. Sram revščine
 9. Profesionalno upravljanje čustev (analiza izbranega poklica)
 10. Skrb za duševno prizadete ostarele starše
 11. Emocije in družbena gibanja (analiza konkretnih primerov v Sloveniji ali drugod)
 12. Izkustvena ekonomija in sodobna emocionalna kultura
 13. Romantični turizem
 14. Konstrukcija identitete v sodobni emocionalni kulturi
 15. Kolektivna čustva in družbena struktura
 16. Plastične opercije skozi feministične poglede
 17. Sociologija Pierra Bourdieua: Simbolno nasilje (analiza izbranega področja družbenega življenja: izobraževanje, šport, mediji, akademsko okolje idr.)

 

Red. prof. dr. Alenka Švab

Po dogovoru s študentom/-ko s področij:

 1. Vsakdanje življenje
 2. Zasebnost in družina
 3. Življenjski poteki
 4. Seksualnost in intimnost
 5. Telo
 6. Spol in glbt študije

 

Izr. prof. dr. Franc Trček

 1. Maribor in njegovo dolgo XX. stoletje: transformacija in razvoj mesta
 2. Maribor in njegovo dolgo XX .stoletje v literature
 3. Ivan Vurnik in nacionalni slog v slovenski arhitekturi
 4. Angleži na Goričkem – prostorsko-sociološka študija
 5. Kibernetski razred- kritična dekonstrukcija koncepta
 6. Urbani vrtovi - evalvacijska analiza
 7. Neprostori v Sloveniji 
 8. Urbane kulture - možnih več študij primerov
 9. Kje se dogaja sodobni slovenski krimi roman?

 

Izr. prof. dr. Samo Uhan

 1. Vrednotni profili prebivalcev RS – (empirična študija Evropske raziskave vrednot)
 2. Vloga javnomnenjskih raziskav v načrtovanju volilnih kampanj
 3. Razumevanje neenakosti v kontekstu družbenih in političnih sprememb v Sloveniji
 4. Molk ni zlato – politično javno mnenje v Sloveniji

 

Doc. dr. Alojzija Židan

 1. Šolske reforme skozi zgodovino
 2. Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v tujini
 3. Individualizacijske učne prakse
 4. Vpliv globalizacije na izobraževanje
 5. Timsko delo
 6. Otroštvo kot konstrukt
 7. Vzgoja za aktivno, demokratično državljanstvo
 8. Potrošniška vzgoja
 9. Vpliv izobraževalno-komunikacijske tehnologije na izobraževanje

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2015 | v kategoriji: 2015/16