Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za analitsko sociologijo


Skladno z 8. členom Pravilnika o diplomskem delu študent praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

doc. dr. Maša Filipović Hrast

 1. Brezdomstvo v Sloveniji
 2. Socialna izkljucenost starejsih

izr. prof. dr. Srna Mandič

 1. Stanovanjske razmere starejših
 2. Problem revnih lastnikov stanovanj
 3. Stanovanjske zadruge kot organizacijska oblika zagotavljanja dostopa do stanovanj
 4. Pomen sorodstva pri dostopu do stanovanja

doc. dr. Zdenka Šadl

 1. Teme po dogovoru s področij študij spolov, intimnosti, telesa in staranja.
 2. Emocije v postmoderni kulturi (področja: emocije v izobraževanju, javnih prostorih, emocije in družbena gibanja, postmodernizirane identitete: emocionalno delo, emocionalna socializacija v postmoderni dobi, emocije v digitalni kulturi, emocije in film, emocije v sociološki teoriji,itd.)
 3. Plačano reproduktivno delo v globalizirani ekonomiji
 4. Hrana in emocije
 5. Negativna čustva in zdravje

izr. prof. dr. Alenka Švab

Teme po dogovoru s področij sociologije/študij spolov, seksualnosti, telesa, zasebnosti oz. družine ter gejevskih in lezbičnih študij.

doc. dr. Franc Trček

 1. Kibersex - rekonceptualizacija
 2. Postinformacijska druzba
 3. Postrastna druzba - k alternativnim ekonomijam obdarovanja?

doc. dr. Alojzija Židan

 1. Pravičnost v izobraževanju
 2. Vzgoja za evropsko demokracijo
 3. Transformacija šole kot izobraževalno - edukativne institucije

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2011/12