Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Red. prof. dr. Anton Bebler

 1. Sodelovanje EU z drugimi mednarodnimi organizacijami pri izvajanju Skupne varnostne in obrambne politike
 2. Razmerja med evropskim sodiščem za človekove pravice in sodiščem Evropske unije
 3. Skupnostna in medvladna metoda v delovanju institucij Evropske unije

Red. prof. dr. Anton Žabkar

 1. Značilnosti improviziranih a minsko-eksplozivnih sredstev (Improvised Explosive Device) uporabljenih v tretjem tisočletju
 2. Oborožitveni sistemi mornariških specialnih sil
 3. Brezpilotni letalniki kopenske vojske
 4. Sistemi za odkrivanje minsko-eksplozivnih sredstev
 5. Protiostrostrelski sistemi
 6. Proteze za povečanje pešakove taktične gibljivosti (ang. Exosceleton idr)

Doc. dr. Uroš Svete

 1. Vojaške, policijske in varnostne priprave na osamosvojitev Slovenije
 2. Vplivi informatizacije na sodobne oborožene sile
 3. Tehnološki vidik transformacije oboroženih sil
 4. »Vojaške« operacije obveščevalnih služb

Doc. dr. Maja Garb

Teme s področja sociološkega proučevanja vojske, področja mirovnih operacij (zlasti analiza uspeha posameznih mirovnih operacij) in področja vodenja v vojski.

Red. prof. dr. Marjan Malešič

Določitev teme po pogovoru s kandidatom/kandidatko


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2011/12