Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo


Izr. prof. dr. Jaroslav Berce

 1. Novi modeli poslovanja in storitve na Internetu (ePoslovanje - eBusiness)
 2. Družboslovni vplivi novih tehnologij in omrežij pri:
 • Green ICT
 • Reality augmentation
 • »Inteligentni« WEB (Internet of Things – Internet of everything; Semantični WEB /2.0, 3.0/)
 • Gamification     

 

Doc. dr. Vesna Dolničar

 1. Podporne tehnologije (telezdravje, teleoskrba)
 2. Igrifikacija in resne igre
 3. Segmentacija neuporabnikov IKT
 4. Spremljanje digitalnih neenakosti z različnimi statističnimi merami

 

Izr. prof. Mitja Hafner-Fink

 1. Podatki (mednarodnih) družboslovnih anket kot subjektivni kazalniki razvitosti (možnih več različnih tem, ki vključujejo analizo podatkov različnih mednarodnih anketnih raziskav kot npr. ISSP, ESS, EVS)
 2. Kakovost merjenja v kontekstu mednarodnih družboslovnih anket (možnih je več različnih tem, ki obravnavajo: a) različne raziskave kot npr. ISSP, ESS, EVS; ali b) različne merjene koncepte)
 3. Koncept državljanstva v okviru mednarodnih anketnih raziskav (npr. ISSP, ESS) (možnih več različnih tem, ki obravnavajo raziskovalne probleme: problem operacionalizacije različnih konceptov, preseganje klasičnega koncepta državljanstva,…)

 

Red. prof. dr. Valentina Hlebec

 1. Oblikovanje anketnega vprašalnika
 2. Osebna omrežja in socialna opora
 3. Kakovost življenja starih ljudi

 

Red. prof. dr. Tina Kogovšek

 1. merjenje, zbiranje podatkov, merski problemi v anketah in v kvalitativnem raziskovanju;
 2. kakovost podatkov, zanesljivost, veljavnost;
 3. socialna opora;
 4. socialna omrežja.

 

Doc. dr. Katja Lozar Manfreda

 1. Vabila k spletnim anketam – eksperimenti v zvezi z obliko in vsebino
 2. Časovni razpored vabil za spletne ankete po e-pošti: kateri dan v tednu, kdaj, eksperimenti, meta-analize
 3. Kognitivni intervjuji za testiranje spletnih anketnih vprašalnikov: primerjava tradicionalnih in spletnih kognitivnih intervjujev
 4. Nadzorovanje anketnega procesa v spletni anketi. Kaj v praksi delajo raziskovalci?
 5. Parapodatki v spletnih anketah
 6. Eksperimenti in meta-analize v okviru metodologije spletnega anketiranja
 7. Somentorstva za metodološki/empiričnih del vsebinskih diplomskih del
 8. Online spletni paneli – pregled spletnih panelov v Evropi
 9. Razlike v kvaliteti podatkov med spletnimi in drugimi načini anketiranja
 10. Razlika v kvaliteti podatkov v spletnih anketah, izpolnjenih z različnimi napravami (računalnik, telefon, tablica)
 11. Analiza učinkov anketiranja v anketi Gender and Generation Survey
 12. Razlika v kvaliteti podatkov med spletnimi in drugimi načini anketiranja (primer Gender and Generation Survey)
 13. Analiza eksperimentov v zvezi z ubeseditvijo vprašanj v anketi Gender and Generation Survey
 14. Vzorčenje za spletne ankete (predvsem mrežno vzorčenje, Facebook, Twitter itd.)
 15. Primerjava orodij za online glasovanja na mobilnih napravah
 16. Analiza tipov izvajalcev spletnih anket (DIY, uradna statistika, akademske raziskave, marketinško raziskovanje)

 

Red. prof. dr. Andrej Mrvar

 1. Aplikacija Saatyevega pristopa pri večkriterijskem odločanju
 2. Analiza izbranega omrežja

 

Izr. prof. dr. Gregor Petrič

 1. Spletne zdravstvene skupnosti na Facebook-u
 2. Mobilne aplikacije za kvantificirano sebstvo: kritična analiza, vidiki uporabnosti, analiza učinkov
 3. Pacient v kompleksnem medijskem okolju: zaupanje in izbor med različnimi internetnimi platformami
 4. Podporne skupnosti za nosečnice in mlade mame ter vplivi na občutke nemoči/opolnomočenja
 5. Vrednote individualizma in kolektivizma v aplikacijah za mobilne telefone
 6. Optimizacija uporabniške izkušnje prevoz.org, a/b testing...
 7. Črna škatla števil: Ideologija in moč števil v sodobni družbi
 8. Evalvacija internetnih platform za skupinske razprave: od php-bb do Facebook skupin
 9. Učinki načina anketiranja na kvaliteto podatkov o socialnih omrežjih
 10. Metodološki eksperimenti na ravni merjenja teorije načrtovanega vedenja
 11. Uporaba GGP podatkov za analizo rodnosti, medgeneracijskih odnosov, trga dela itd. (v sodelovanju s sociološkim (so)mentorjem/-ico)

Doc. dr. Andraž Petrovčič

 1. Tipologije podpornih tehnologij na pametnih telefonih in razširjenost njihovih aplikacij v vsakdanjem življenju (zdravje, socialna oskrba, prosti čas)
 2. Primerjava uporabniške izkušnje na običajnih in prilagojenih pametnih telefonih za starejše
 3. Motivi in oblike participacije v spletnih skupnostih
 4. Uporaba spletne analitike pri upravljanju spletnih skupnosti (določanje ključnih kazalnikov uspešnosti, evalvacija veljavnosti spletnih metrik na osnovi primerjav z anketnimi podatki, razširjenost v slovenskem prostoru)
 5. Primerjalne evalvacije orodij za spletno anketiranje s testi uporabnosti

 

Doc. dr. Damjan Škulj

 1. Bayesove metode razvrščanja (filtri nezaželenih elektronskih vsebin ….)
 2. Metode rangiranja spletnih strani
 3. Teorija iger v družboslovju
 4. Večkriterijsko odločanje (TOPSIS, AHP)
 5. Metode podatkovnega rudarjenja
 6. Uporaba Bayesovih mrež
 7. Uporaba Markovskih verig

 

Red. prof. dr. Vasja Vehovar

Statistični, metodološki, tehnični, finančni, softverski, managerski in mednarodno primerjani vidiki spletnega zbiranja, analize in procesiranja podatkov ter odgovarjajoče študije primerov v akademskem, uradnem, marketinškem raziskovanju kot tudi v organizacijah in podjetjih.Podrobnosti - in tudi še nekatere dodatne teme - so na http://vasja.ris.org/c/83/Mozne__teme/?preid=2           

 

Izr. prof. dr. Aleš Žiberna

 1. Evalvacija različnih tipov posplošenega bločnega modeliranja na empiričnih/nem omrežjih/u
 2. Analiza poljubnega omrežja s posplošenim bločnim modeliranjem
 3. Analiza poljubnega omrežja
 4. Analiza omrežja soavtorstev in sklicevanj iz izbranega področja (revij) na podlagi Web of Science
 5. Izgradnja in analiza omrežja Twiterašev (potrebno dobro poznavanje R-ja ali Pythona)
 6. Izgradnja in analiza omrežja "javnega" dela Facebook-a (potrebno dobro poznavanje Pythona)
 7. Karkoli, kje je poudarek na uporabi multivariatnih metod ali metod podatkovnega rudarjenja
 8. Izdelava paketa za R za kakšno izmed slabo podprtih statističnih metod (na primer diskriminantno analizo, kanonično korelacijo)
 9. Avtomatsko generiranje poročil s pomočjo statističnega paketa R, LaTeX-a in Sweave-ja.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2015 | v kategoriji: 2015/16