Zaposlitev in kariera

Kariera diplomante in diplomantke pelje v analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem področju v podjetjih, medijih, drugih organizacijah, društvih, javnih zavodih, državni upravi, mednarodnih institucijah itd.