Zakaj na program

Kompetence, ki jih strokovnjak na področju upravljanja organizacij, človeških virov in znanja mora imeti in jih bomo posredovali in razvijali na programu, vključujejo splošne kompetence, kot so: analitične sposobnosti, strateško naravnano razmišljanje in načrtovanje, pripravljenost delati v skupini, ustvarjalnost, emocionalna inteligenca, in specifične kot so: vodstvene in komunikacijske spretnosti, poznavanje poslovnega in pravnega okolja organizacij, poznavanje poslovnih procesov, sposobnost navezovanja stikov v in zunaj organizacij.