Zaposlitev in kariera

Pridobljena znanja omogočajo diplomantki oz. diplomantu, da se zaposli na področjih kot so politično svetovanje, odnosi z javnostmi, evropske institucije, zunanje zadeve, politične stranke, vodenje podjetij, lobiranje, nevladne organizacije, javna uprava, upravljanje s človeškim viri in raziskovalne organizacije.