Politologija - študije politike in države

Če te zanimajo aktualni politični dogodki in družbene dileme sodobnih družb, potem je ta program prava izbira! Gre za temeljni politološki program, s posebnim poudarkom na interdisciplinarnem študiju političnih idej, institucij in praks. Program z veliko izbirnostjo predmetov posebno pozornost namenja individualnim študijskim interesom študentov, ki jim zaradi mednarodne vpetosti programa omogoča študij v tujini. Študenti na programu pridobijo znanja o državi, državljanstvu, globalizaciji, političnih institucijah, družbenih gibanjih, ekologiji, javni upravi in javnih politikah, delovanju oblasti, političnih ideologijah, pravicah in svoboščinah. Program pri obravnavi teh vprašanj posega na polje političnih teorij, političnega komuniciranja, zgodovine političnih idej, politične filozofije, politične ekonomije in primerjalnih politik.

Aktualno

Kogej_spletCB-cropRok Kogej je analitski politolog, prevajalec, humanist in družboslovec. Je nekdanji koordinator Delavsko-punkerske univerze, nekdanji direktor in odgovorni urednik založbe Sophia ter v. d. direktorja Inštituta za delavske študije. Leta 2013 je magistriral na temo transformacije marksistične teoretske in socialistične prakse. Za študij na Fakulteti za družbene vede pravi, da ti da dovolj okusa in znanja, hkrati pa te ne omejuje pri izbiri poti. 

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnik katedre: Igor Lukšič
Tutor učitelj: Andrej A. Lukšič

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani politolog (UN) oz. diplomirana politologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. pol. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Program Študije politike in države pripravi študente za nadaljevanje študijske in zaposlitvene poti! 

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Pridobljena znanja omogočajo diplomantki oz. diplomantu, da se zaposli na področjih kot so politično svetovanje, odnosi z javnostmi, evropske institucije, zunanje zadeve, politične stranke, vodenje podjetij, lobiranje, nevladne organizacije, javna uprava, upravljanje s človeškim viri in raziskovalne organizacije.

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.