Zakaj na program

Kot diplomant Politologije – študije demokracije in upravljanja boš pridobil številne kompetence, ki ti bodo koristile pri delu: analitičnost in strokovnost - znanje in kompetence o disciplinah in področjih, ki se dotikajo javnih politik in javne uprave ter njene strukture in delovanja (to jim bo omogočilo poznavanje delovanja države, njenih struktur in procesov oblikovanja javnih politik); poznavanje okolja izbranega področja, discipline in uporaba metodoloških orodij - znanje in kompetence s področja znanosti same, zlasti z vidika metod in tehnik raziskovanja, ki je nujno potrebno za uspešno in učinkovito delovanje javne uprave in oblikovanje javnih politik; strateška naravnanost na izbranem področju - načrtovanje, vrednotenje, iskanje rešitev problemov na področjih javnih politik in javne uprave; komunikativnost in pisno izražanje - sposobnost ustnega in pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja; timsko in skupinsko delo - sodelovanje, kooperativnost, izpolnjevanje vlog v skupinah.

Že več kot dvajset let izvajamo strokovno prakso. Študentke in študentje jo opravljajo v vodilnih institucijah političnega sistema na državni ali lokalni ravni, v raziskovalnih centrih, nevladnih organizacijah, političnih strankah, medijih ali zasebnih podjetjih. Poleg pridobivanja praktičnih znanj strokovna praksa pomaga tudi pri odpiranju vrat k zaposlitvi.

Redno obiskujemo politične institucije na državni in lokalni ravni ter izvajamo študijske ekskurzije v tujino. Študentke in študentje 1. letnika tradicionalno obiščejo institucije in predstavništva v Bruslju.

V času študija lahko v okviru programa Erasmus+ za obdobje od treh mesecev do enega leta odideš na študijsko izmenjavo v tujino. Kot gostujoči študent boš oproščen šolnine, zaprosiš lahko za Erasmus štipendijo, po vrnitvi domov pa se ti bodo priznale v tujini opravljene obveznosti. Naši študentje so bili na študijski izmenjavi na številnih univerzah v tujini, med drugim na Islandiji, Švedskem, Poljskem, Hrvaškem, v Švici in v Turčiji.