Politologija - študije demokracije in upravljanja

Študijski program ti ponuja odgovore na vprašanja, kako delujejo izvoljeni politiki in kakšno vlogo ima v procesih odločanja javna uprava, v kakšna razmerja vstopajo država in civilna družba, kako se oblikujejo in izvajajo javne politike, kakšne so pri tem vloge različnih političnih ustanov (npr. parlamenta in vlade) in različnih ravni oblasti (občina, regija, država in Evropska unija). Med študijem boš usvojil temeljna politološka, analitična in javnoupravna znanja ter se podrobno seznanil s teorijami in praktičnim potekom odločevalskih procesov v okviru demokracije in upravljanja tako na nacionalni, kot tudi evropski ravni. Znanje boš obogatil tudi z vsebinami s področja prava, ekonomije, drugih družboslovnih disciplin, družboslovne metodologije, metodologije analize javnih politik in informatike.

Aktualno

Tanja Vertelj CB_splet-thumbTanja Vertelj je diplomirala iz politologije in magistrirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede. Danes je vodja Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pri svojem delu, pravi, se opira na znanja, ki jih je dobila na fakulteti; s svojim analitičnim, metodološko naravnanim delom udejanja spretnosti, ki jih je pridobila v času študija.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnica katedre: Alenka Krašovec

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani politolog (UN) oz. diplomirana politologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. pol. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ALI poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov ALI pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Kot diplomant Politologije – študije demokracije in upravljanja boš pridobil številne kompetence, ki ti bodo koristile pri delu: analitičnost in strokovnost - znanje in kompetence o disciplinah in področjih, ki se dotikajo javnih politik in javne uprave ter njene strukture in delovanja...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Širina znanja ti bo odprla vrata za zaposlitev v političnih in državnih institucijah, gospodarstvu, nevladnih organizacijah, javni upravi, lokalni samoupravi, množičnih medijih ter v institucijah Evropske unije. Tesna povezanost študija z delom raziskovalnih centrov ti bo omogočila tudi razvoj akademskih in raziskovalnih ambicij.

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.