Zaposlitev in kariera

Diplomanti in diplomantke se tako pridružijo strokovnjakom za mednarodno in nacionalno varnost, saj je znanje o varnosti redka dobrina. V številnih primerih najdejo službo v državnih organih, organih ministrstva za obrambo, notranje in zunanje zadeve, v nevladnih organizacijah, v mednarodnih varnostnih strukturah zveze NATO, EU, OVSE, OZN, v vojaški diplomaciji, v vojaških strukturah kot vojaški častniki in vojaški uslužbenci na domačih tleh ali v tujini, v strukturah zaščite in reševanja. Vabljeni so tudi na podiplomski študij, kjer lahko pomagajo razvijati nacionalno in mednarodno varnost.