Zakaj na program

Dodiplomski univerzitetni program obramboslovja omogoča pridobitev naslednjih kompetenc:

 • analitičnost (samostojno analitično delo, analiza družbenih fenomenov, svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja, sinteza področnih znanj in njihova uporaba pri reševanju konkretnega problema,sposobnost sinteze in kontekstualizacije analitičnih dognanj);
 • uporaba metodoloških orodij (izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik);
 • poznavanje okolja obramboslovnega področja (široko, kritično in reflektivno razumevanje vojaške organizacije in civilne obrambe, struktur in delovanja, (pravnih) norm, institucij, dinamike razvoja mednarodne in nacionalne varnosti;
 • komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja, govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja);
 • timsko in skupinsko delo (pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine);
 • strokovnost (razčlenjevanje, določitev zaporedja, usklajevanje delovnih nalog ter izbira metod in načinov dela v skladu s standardi stroke);
 • reševanje konfliktov (obvladovanje, upravljanje in mediacija konfliktov, sposobnost pogajanja, argumentacije in oblikovanja pogajalskih izhodišč);
 • prožnost obvladovanje sprememb (prožno delovanje v vseh družbenih okoljih, v različnih kulturnih kontekstih, pri sodelovanju s tujino, interdisciplinarnost, razumevanje kulturne pluralnosti);
 • znanje tujih jezikov ter uporaba strokovne obramboslovne slovenske in angleške terminologije;
 • kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost (pri izbiranju ključnih varnostnih problemov sodobne družbe in pri njihovi analizi);
 • vodenje, voditeljstvo (zlasti v okviru vojaškega modula, kjer se razvijajo kompetence za: koordiniranje, organiziranje, delo s sodelavci, svetovanje in upravljanje).

Diplomanti programa so civilni strokovnjaki za varnostne in obrambne zadeve, katerih splošna civilizacijska znanja so utemeljena v družboslovju, zlasti v politični znanosti, sociologiji, komunikologiji, kulturologiji in antropologiji, specialistična znanja pa segajo na področje obramboslovnih, varnostnih in vojaških ved.