Politologija - obramboslovje

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

Aktualno

Steiner_splet1-thumbAlojz Šteiner je upokojeni generalmajor in bivši načelnik Generalštaba slovenske vojske, ki še vedno deluje kot predsednik Zveze slovenskih častnikov. Med drugim je v mlajših letih gulil tudi klopi Fakultete za družbene vede na programu Obramboslovje. Njegova študijska leta niso potekala čisto standardno za današnji čas, so bila pa vseeno polna vzponov, padcev, polna večinoma dobrih in zanimivih izkušenj.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnica katedre: Maja Garb
Tutorka učiteljica: Jelena Juvan

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani obramboslovec (UN) oz. diplomirana obramboslovka (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. obr. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Pogram obramboslovja omogoča pridobitev naslednjih kompetenc: analitičnost, uporaba metodoloških orodij, poznavanje okolja obramboslovnega področja,...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti in diplomantke se tako pridružijo strokovnjakom za mednarodno in nacionalno varnost, saj je znanje o varnosti redka dobrina...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.