Politologija - analiza politik in javna uprava

Med študijem Analize politik in javne uprave študentke in študenti usvojijo temeljna politološka in javnoupravna znanja ter spoznajo in razvijejo razumevanje področja analize javnih politik in njene uporabe pri praktičnem poteku evropskih odločevalskih procesov. Znanje obogatijo z vsebinami iz prava, ekonomije, drugih družboslovnih disciplin, metodologije in informatike. Širina znanja diplomantkam in diplomantom odpira vrata za delo v političnih in državnih institucijah na različnih ravneh, v javni upravi in gospodarstvu, v različnih službah v širšem javnem sektorju in ustanovah EU. Mnogi med njimi se usmerijo na akademsko in raziskovalno področje.

Kontakt

Predstojnik katedre:
izr. prof. dr. Damjan Lajh

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani politolog (UN) oz. diplomirana politologinja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. pol. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Diplomanti Politologije – Analiza politik in javna uprava bodo tako pridobili naslednje kompetence: analitičnost in strokovnost - znanje in kompetence o disciplinah...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Širina znanja diplomantom in diplomantkam odpira vrata za delo v političnih in državnih institucije na različnih ravneh, v javni upravi in gospodarstvu, v različnih službah...

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.