Zaposlitev in kariera

Diplomant programa Novinarstvo je usposobljen za delo profesionalno kompetentnega, splošno družboslovno razgledanega in hkrati ožje področno izobraženega novinarja in urednika. Študijske vsebine, ki jih usvojijo med štiriletnim študijem, dajejo diplomantom kvalifikacije za zaposlitev na novinarskih in uredniških delovnih mestih v različnih množičnih medijih.