Zakaj na program

Dodiplomski program Novinarstvo daje študentom temeljna novinarska znanja in veščine. Študenti dobijo kompetence splošnega znanja in intelektualne sposobnosti, razumevanja družbene vloge in vpliva novinarstva, poznavanja profesionalnih tehnik raziskovanja in tvorjenja prispevkov za različne medije (tisk, radio, televizija in internet), poznavanja uredniškega dela in poznavanja predmeta novinarskega sporočanja. V predmetnik so poleg splošnih družboslovnih in humanističnih predmetov prevladujoče vključeni strokovni novinarski predmeti. Pomembno mesto v predmetniku imajo tudi praktikumi (časopisni, radijski in televizijski), pri katerih ugledni slovenski novinarji in uredniki učijo študente novinarskih veščin. Študenti pridobivajo znanje tudi v obvezni novinarski praksi v uredništvih.