Zaposlitev in kariera

Diplomanti in diplomantke najdemo v zasebnem in javnem sektorju, na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih institucijah ter na gospodarsko-poslovnem področju, pravzaprav povsod, kjer se zavedajo pomena globalnosti.

Mednarodniki v praksi

Kam po končanem izobraževanju

Diplomante/diplomantke mednarodnih odnosov odlikujejo poznavanje mednarodne skupnosti, njenih zakonitosti in dinamike razvoja, razumevanje delovanja akterjev mednarodnih odnosov, znanje več tujih jezikov, analitična znanja, sposobnost reševanja interdisciplinarnih problemov, obvladovanje pogajalskih in komunikacijskih veščin. Njihova prednost je znanje, kako postopati, ko je treba zaščititi ali uveljaviti interese subjekta mednarodnih odnosov, ki ga predstavljajo.

Zaposljivost diplomantov/diplomantk

Interdisciplinarnost, metodološko-analitična podkovanost, obvladovanje pogajalskih in retoričnih veščin ter sposobnost jasnega in strokovnega izražanja v slovenskem in še vsaj dveh tujih jezikih so temeljne odlike diplomantov mednarodnih odnosov, ki odpirajo vrata najrazličnejših delodajalcev.

Naše diplomante tako najdete v:

  • V DIPLOMACIJI na Ministrstvu za zunanje zadeve, v diplomatsko-konzularnih, predstavništvih v tujini, v kulturno-informacijskih centrih;
  • V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH, tako univerzalnih (npr. v Organizaciji združenih narodov) kot regionalnih (Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi);
  • V institucijah EVROPSKE UNIJE;
  • V GOSPODARSTVU, zlasti bolj internacionaliziranih in transnacionalnih podjetjih, bankah, svetovalnih podjetjih pogosto kot analitiki in strokovnjaki za mednarodno področje, posamezne regije, kot strokovnjaki za odnose z javnostmi;
  • V DRŽAVNI UPRAVI, na ministrstvih, uradih, v agencijah kot strokovni sodelavci, raziskovalci, svetovalci;
  • V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH in raznih upravnih organih, zbornicah, združenjih, sindikatih;
  • Na UNIVERZAH in RAZISKOVALNIH INŠTITUTIH doma in v tujini kot strokovni sodelavci, učitelji, raziskovalci, svetovalci;
  • V MEDIJIH kot poročevalci, dopisniki in televizijski voditelji;
  • in številnih drugih področjih.