Zakaj na programDiplomante mednarodnih odnosov odlikuje širok nabor interdisciplinarnih znanj in veščin, ki jim zagotavlja odlično izhodišče za uspešno kariero. Temeljne kvalitete programa Mednarodni odnosi so tako naslednje:

 • izrazita interdisciplinarnost programa,
 • strokovne ekskurzije na sedeže mednarodnih institucij,
 • simulacije procesov odločanja v mednarodnih in evropskih institucijah,
 • možnost mednarodne izmenjave za pol ali celo študijsko leto,
 • odlična tutorska podpora,
 • vsebinsko znanje in metodološke veščine za znanstvene in strokovne analize s področja mednarodnih odnosov in diplomacije,
 • obvladanje dveh tujih strokovnih jezikov,
 • pridobitev pogajalskih kompetenc,
 • veščine strokovnega in znanstvenega pisanja,
 • veščine javnega nastopanja in sporočanja,
 • sposobnosti individualnega in skupinskega dela,
 • pridobivanje voditeljskih sposobnosti.

Vsebina programa Mednarodni odnosi je povezana s proučevanjem odnosov med akterji in procesi v sodobni mednarodni skupnosti. Pristop k obravnavi ključnih globalnih vprašanj (kot npr. gospodarska in finančna kriza, revščina, terorizem, podnebne spremembe, jedrsko oboroževanje, migracije itn.) je izrazito interdisciplinaren, saj obsega tako politološka, mednarodna ekonomska in pravna kot tudi sociološka, kulturološka, komunikološka in metodološka znanja.  Programsko-specifične kompetence, ki jih pridobijo študenti, so:

 • razumevanje zgodovinskih okoliščin in aktualnih političnih procesov na mednarodni ravni,
 • razumevanje strukture mednarodne skupnosti in delovanja mednarodnih institucij,
 • procesno in vsebinsko poznavanje oblikovanja in izvajanja zunanje politike držav, vključno z diplomacijo držav,
 • poznavanje mednarodne varnosti ter sistema kolektivne varnosti,
 • poznavanje tehnike, kulturnih značilnosti in izvajanje mednarodnih pogajanj,
 • obvladanje procesa globalizacije, mednarodnih ekonomskih odnosov in mednarodnih finančnih tokov,
 • obvladanje delovanja svetovnega gospodarstva in podjetij na globalnem trgu,
 • analiza ključnih razvojnih vprašanj v mednarodni skupnosti,
 • poznavanje mednarodnega prava ter diplomatskih in konzularnih odnosov,
 • seznanjenost z mednarodnim režimom varstva človekovih pravic in varstva manjšin.

Strokovne ekskurzije izvajamo pri različnih predmetih na programu v 2., 3. in 4. letniku. Obiščemo sedeže mednarodnih institucij v New Yorku, Ženevi, Bruslju, Strasbourgu in na Dunaju ter slovenska predstavništva pri teh institucijah (OZN, SB, EU, Svetu Evrope, OVSE). V okviru predmeta Mednarodne organizacije so študenti lani pod vodstvom red. prof. dr. Zlatka Šabiča potovali v New York, kjer so obiskali vse pomembnejše politične in mednarodne institucije, kot so OZN, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, ameriška Kongres ter Zunanje ministrstvo, Organizacijo ameriških držav ter ugledne raziskovalne inštitucije in univerze (na sliki spodaj). Leto pred tem so študentje MO v okviru predmeta Mednarodno varstvo človekovih pravic organizirali ekskurzijo v den Haag in Leiden, kjer so obiskali in se seznanili tudi z delovanjem mednarodnih kazenskih sodišč (Mednarodno sodišče za nekdanjo Jugoslavijo in Mednarodno kazensko sodišče).