Zaposlitev in kariera

Diplomanti oz. diplomantke kulturologije se lahko zaposlijo na praktično vseh področjih, kjer je zahtevana izobrazba družboslovne ali humanistične smeri. Kot »upravljalci s simboli in idejami« pa so še zlasti usposobljeni za delo v najrazličnejših sferah kulturnih dejavnosti, najpogosteje v kulturnih uredništvih tiskanih in elektronskih medijev, pa tudi v založbah in v različnih kulturnih organizacijah, ki segajo od ministrstva za kulturo do strokovnih služb občine, od profesionalnih in polprofesionalnih gledališč do glasbenih, filmskih, gledaliških ali književnih festivalov. Opremljeni z interpretativnimi in z menedžerskimi znanji se diplomanti zaposlujejo tudi v korporativnih oddelkih za trženje in v raziskovalni sferi. Posebej velja poudariti, da profil kulturologa prav zaradi svoje širine in informativne razgledanosti ponuja gibki odgovor na spreminjajoče se zahteve na trgu delovne sile, na katerem zasidranost v eno samo disciplino in uniformni niz znanj ter veščin ne zadošča več: potrebno je pokazati odprtost duha, inovativnost, kritično širino in sposobnost prilaganja na nove situacije. Skratka, diplomanti oz. diplomantke kulturologije so usposobljeni, da sprejmejo izzive na vseh delovnih mestih, kjer je prostor za samosvoje in ustvarjalne duhove.