Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

ŠTUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI – 2022/23
I. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 BURGER, ILIČ TEMELJI EKONOMIJE zimski 6
2 LOZAR MANFREDA, as. POLAJNAR STATISTIKA zimski 6
3 PUŠNIK, ŠKERLEP, as. ŠIŠA, as. SLUKAN TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
4 VRTAČIČ, ŠTERK, as. SVETEL SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA zimski 6
5 LOGAR, LENGAR VEROVNIK JEZIKOVNA KULTURA zimski 6
6 TUŠKEJ LOVŠIN, as. VERK OSNOVE MARKETINGA poletni 6
7 VERČIČ, as. ŠKERLEP, as. VERK ODNOSI Z JAVNOSTMI poletni 6
8 OBLAK ČRNIČ, KROPIVNIK, as. RIBAČ, as. KOREN OŠLJAK RAZISKOVANJE MEDIJEV IN KOMUNICIRANJA poletni 6
9 BOSTIČ BISHOP, BUDEČ STANIČIĆ UVOD V JEZIK STROKE – ANGLEŠČINA ALI celoletni 6
Študentom, ki želijo v 2. letniku vpisati Strokovno angleščino se priporoča, da v 1. letniku izberejo kateri drugi tuji jezik (nemščina, italijanščina, francoščina ali španščina).
ŠETINC UVOD V JEZIK STROKE – NEMŠČINA ALI
GORENC UVOD V JEZIK STROKE – ITALIJANŠČINA ALI
JARC UVOD V JEZIK STROKE – FRANCOŠČINA ALI
MARTIN UVOD V JEZIK STROKE – ŠPANŠČINA
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI – 2022/23
II. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LUKŠIČ, VREČKO ILC, BANJAC TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
2 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
3 GOLOB PODNAR, as. VERK VEDENJE PORABNIKOV zimski 6
4 KROPIVNIK RAZISKOVANJE V TKOJ zimski 6
5 BUDEČ STANIČIĆ STROKOVNA ANGLEŠČINA ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA
6 GOLOB PODNAR MEDNARODNI MARKETING zimski 6
7 KROPIVNIK NAPREDNE RAZISKAVE V TKOJ poletni 6
8 TUŠKEJ LOVŠIN, as. VERK INTEGRIRANO TRŽNO KOMUNICIRANJE poletni 6
9 KAMIN OGLAŠEVANJE poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
SKUPAJ 60
ŠTUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI – 2022/23
III. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 GOLOB PODNAR, as. VERK STORITVENI MARKETING zimski 6
2 LUTHAR, JONTES, as. SLUKAN MEDIJI IN POPULARNA KULTURA zimski 6
3 PODNAR KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE zimski 6
4 PODNAR OSNOVE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ zimski 6
5 GOLOB PODNAR, BURGER, as. VERK MARKETINŠKE IN KOMUNIKACIJSKE METRIKE zimski 6
6 VERČIČ, JELEN, as. VERK INTERNO KOMUNICIRANJE poletni 6
7 KAMIN, as. VERK, ZUNANJI IZVAJALCI PRAKTIKUM MARKETINGA IN ODNOSOV Z JAVNOSTMI poletni 12
8 IZBIRNI PREDMET poletni 6
9 IZBIRNI PREDMET poletni 6
SKUPAJ 60


PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI