Zakaj na program

Program bo študente opremil z naslednjimi kompetencami: analitičnost pri reševanju strokovnih nalog, uporaba metodoloških orodij, širokim poznavanjem širšega področja Tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, strokovnostjo pri obvladovanju nalog in delovnih procesov, znanjem tujih jezikov, sposobnostjo navezovanja stikov in obvladovanjem formalnih in neformalnih odnosov ter komunikativnostjo in sposobnostjo timskega dela.