Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik

Za obdobje:

I. LETNIK

ŠTUDIJSKI PROGRAM KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI – 2013/2014

ŠT.

NOSILEC/-KA

PREDMET

zimski sem.
(p+s+v+o)

poletni sem.
(p+s+v+o)

skupaj

ure dela študenta /KT

1

ŠKERLEP, AS. VEZOVNIK

TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE

30+0+30+0

0

60

150/5

2

LENGAR VEROVNIK

JEZIKOVNA KULTURA I

30+0+30+0

0

60

150/5

3

LAH, BURGER

TEMELJI EKONOMIJE

30+0+30+0

0

60

150/5

   Izvedba za izredni študij:
  LAH, ILIČ, BURGER TEMELJI EKONOMIJE   30+0+30+0 60 150/5 

5

OBLAK ČRNIČ,  TOMANIĆ TRIVUNDŽA

OSNOVE KOMUNIKOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

0

30+0+30+0

60

150/5

4

LAH

OSNOVE TRŽENJA

0

30+30+0+0

60

150/5

6

ŠTERK, AS. X

SOCIALNA IN POLITIČNA ANTROPOLOGIJA

0

30+0+30+0

60

150/5

 

Izvedba za izredni študij:

 

ŠTERK

SOCIALNA IN POLITIČNA ANTROPOLOGIJA

30+0+30+0

0

60

150/5

7

KUHAR

PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA

0

30+0+30+0

60

150/5

8

ŠKERLEP, VERČIČ

ODNOSI Z JAVNOSTMI

30+30+0+0

 

0

60

150/5

9

BUDEČ STANIČIĆ, GORENC, JARC,  ŠETINC

PRVI TUJI STROKOVNI JEZIK I: ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, FRANCOŠČINA ALI ITALIJANŠČINA– potrebno je srednješolsko predznanje

15+15+0+0

15+15+0+0

60

150/5

10

 

IZBIRNI PREDMET (sidrni) 

 

 

60

150/5

11

 

IZBIRNI PREDMET (sidrni) 

 

 

60

150/5

12

 

IZBIRNI PREDMET (sidrni)

 

 

60

150/5

 

 

SKUPAJ

 

 

720

1800/60

IZBIRNI PREDMETI (sidrni)

1

MIHELJAK

SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA

30+30+0+0

0

60

150/5

2

MARKIČ, AS. KOMEL

TEMELJI FILOZOFIJE

30+0+30+0

0

60

150/5

3

LUKŠIČ I., AS. ILC

TEMELJI POLITOLOGIJE

0

30+0+30+0

60

150/5

 

Izvedba za izredni študij:

 

LUKŠIČ I.

TEMELJI POLITOLOGIJE

30+0+30+0

0

60

150/5

4

ŠADL

UVOD V SOCIOLOGIJO

0

30+30+0+0

60

150/5

 

Izvedba za izredni študij:

 

ŠADL

UVOD V SOCIOLOGIJO

30+30+0+0

0

60

150/5