Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi temelji na proučevanju marketinga in odnosov z javnostmi. Odgovarja na vprašanje, kaj pomeni integrirano tržno komuniciranje, kako potekajo marketinški odnosi ter kakšne so male skrivnosti velikih mojstrov oglaševanja in odnosov z javnostmi. Diplomantke in diplomante najdemo med ključnimi strokovnjaki v vodstvih podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, med svetovalci, načrtovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju, odnosih z javnostmi, pospeševanju prodaje, medijskem načrtovanju, raziskovanju trga, na področju sponzorstev in donatorstva, samostojnega podjetništva in spletnega komuniciranja.

Aktualno

Lugaric_splet1-thumbTine Lugarič, rojen in zaprisežen kreativec, odločen snovalec uspešnih oglaševalskih sporočil, prepoznanih in nagrajenih tudi v tujini, se je za svojo karierno pot odločil še pred zaključkom študija. Delovne izkušnje je bogatil s študijem komunikologije in vzporedno udejanjal teorijo v praksi ter prepoznaval prakso v teoriji. Je prejemnik mnogih oglaševalskih priznanj in dober poznavalec komunikoloških ved.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnica katedre:Urša Golob Podnar
Tutorka učiteljica: Nataša Verk

 

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka tržnega komuniciranja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. trž. kom. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Program bo študente opremil z naslednjimi kompetencami: analitičnost pri reševanju strokovnih nalog, uporaba metodoloških orodij, širokim poznavanjem širšega področja...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti in diplomantke se zaposlujejo na delovnih mestih, ki zagotavljajo ustvarjalno in razgibano delo in kar kličejo po akciji...

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.