Zakaj na program

Medijske in komunikacijske študije so akademsko področje, v katerem je mogoče ustvarjalno izkusiti preplet različnih vidikov komuniciranja v sodobni družbi. Študentom lahko premišljen izbor obveznih predmetov v povezavi s ponudbami drugih programov na FDV zagotovi učinkovit uvod v temeljna znanja, ki so potrebna za različne poklicne izbire, povezane z mediji in komuniciranjem. Mednarodna primerljivost programa pa študente poleg tega pripravi tudi na usposabljanje na drugih domačih in tujih izobraževalnih ustanovah.